Polski program wspierania energii ze źródeł odnawialnych, został zatwierdzony w środę przez Komisję Europejską. Producenci energii OZE otrzymają pomoc państwa. Wartość programu szacuje się na 40 mld zł.

Program to wsparcie dla rozwoju technologii energii ze źródeł odnawialnych. Jest także ważnym elementem w osiągnięciu przez Polskę celu zgodnego z dyrektywą unijną dot. OZE. Rozporządzenie to wyznaczyło udział energii z odnawialnych źródeł w końcowym zużyciu energii do 2020 r. dla każdego z państw członkowskich. Dla Polski udział ten wynosi 15%.