Zasada obligatoryjnej solidarności w sytuacji kryzysu dostaw gazu w państwach sąsiednich – czyli nowa regulacja Unii Europejskiej dotycząca wzmocnienia bezpieczeństwa dostaw gazu, zaczęła obowiązywać 8 listopada.

Celem nowelizacji rozporządzenia o bezpieczeństwie dostaw gazu jest zredukowanie szkodliwych skutków przerw w dostawach gazu dla kluczowych odbiorców.
Nowe regulacje wymagają, aby państwa UE współpracowały w grupach regionalnych w celu oceny potencjalnej awarii dostaw gazu i porozumienia się co do wspólnych działań, mających na celu zapobieganie konsekwencjom. Zgodnie z nową „zasadą solidarności”, będą musieli być przygotowani, aby wesprzeć sąsiadujące kraje, zapewniając dostarczanie gazu najważniejszym odbiorcom.