Międzynarodowa Agencja Energii opublikowała raport, który pokazuje najważniejsze trendy kształtujące światową energetykę. Mowa o 700 stronicowym Światowym Przeglądzie Energetycznym, który poddaje analizie wdrażane oraz zapowiedziane polityki energetyczne wszystkich krajów.

Według analityków Międzynarodowej Agencji Energii (MAE), do 2040 roku globalne zużycie energii będzie wynosiło tyle, ile obecnie wynosi zapotrzebowanie Chin i Indii łącznie. Jest to skutek wielu czynników, m.in wzrostu liczby ludności oraz rozwoju gospodarczego.
Jednym z głównych megatrendów, według MAE, ma być dynamiczny rozwój i malejące ceny odnawialnych źródeł energii (OZE). Przykładowo – koszty uzyskania energii z paneli słonecznych do 2010 roku spadły o 70%. Szacuje się, że globalny udział OZE w produkcji energii, do 2040 roku, zwiększy się o 40%. OZE ma być dla Unii Europejskiej najistotniejszym źródłem energii już z początkiem lat 30-tych.