Ministerstwo Energii przedstawiło aktualizację programu energetyki jądrowej. Poinformowało, że działa w kierunku wdrożenia krajowego miksu energetycznego, czyli również projektu rozwoju polskiego atomu.

Proces przygotowań do budowy elektrowni atomowej trwa – są już m.in uchwały gmin i powiatów, na terenie których mogłaby powstać elektrownia. Ministerstwo zapowiada, że około 2030 roku planuje uruchomić pierwszą polską elektrownię jądrową.