Kategoria: Wiadomości

Innowacyjne rozwiązania Investment Union

Holding Investment Union to spółki, których główny zakres zainteresowania dotyczy rynku energetycznego i nieruchomości oraz projektów proekologicznych, a także tworzenia projektów finansowanych społecznościowo (crowdfunding).

Jednym z projektów, w które inwestuje Investment Union jest WeEnergy, usługa Energii dla firm.  To produkt nagrodzony w konkursie „Liderzy Świata Energii” podczas Konferencji Energetycznej EuroPOWER. Statuetka w kategorii „Innowacja Roku” przyznawana jest metodom, które przyczyniają się do zmiany na rynku energii i wytyczają nowe kierunki jego rozwoju.

Innowacja usługi WeEnergy dotyczy zmianny roli klienta na rynku energetycznym oraz umożliwia przedsiębiorstwom rozwój biznesu, dzięki możliwości produkcji energii z własnych źródeł.

“We Energy to rewolucyjna i pierwsza tak całościowa oferta na rynku od alternatywnego sprzedawcy energii. Poszliśmy o krok dalej niż konkurencja i obok sprzedaży energii, oferujemy instalację fotowoltaiczną oraz zapewniamy odkup nadwyżek wyprodukowanej energii. Wszystkie parametry zostaną precyzyjnie dopasowane do specyfiki przedsiębiorstwa, co pozwoli na maksymalizację korzyści”  – mówi Wojciech Pomykała, prezes Energii dla firm

 

 

Nowy rok dla branży energetycznej

Polski rynek energetyki zaczyna nowy rok od tematów energii atomowej i smogu. Ministerstwo Energii zapowiada, że już na początku roku przedstawi plany związane z budową pierwszej w Polsce elektrowni jądrowej. Styczeń to także czas, w którym resort ma przedstawić rządowi ustawę o normach jakości dla węgla, której celem ma być poprawa jakości powietrza.

Czekają nas także zmiany w legislacji – ustalenie kształtu rynku mocy oraz podsumowanie prac związanych z system wsparcia dla kogeneracji.

Ważnym wydarzeniem pod koniec roku 2018 będzie międzynarodowy szczyt klimatyczny, COP 24, który odbędzie się w Katowicach.

 

Polska energetyka jądrowa

Ministerstwo Energii przedstawiło aktualizację programu energetyki jądrowej. Poinformowało, że działa w kierunku wdrożenia krajowego miksu energetycznego, czyli również projektu rozwoju polskiego atomu.

Proces przygotowań do budowy elektrowni atomowej trwa – są już m.in uchwały gmin i powiatów, na terenie których mogłaby powstać elektrownia. Ministerstwo zapowiada, że około 2030 roku planuje uruchomić pierwszą polską elektrownię jądrową.

Kogeneracja gazowa – normy ochrony środowiska wymuszają rozwój

Zaostrzające się normy ochrony środowiska wymuszają na firmach energetycznych projekty kogeneracji gazowej.

Głównie chodzi tu o redukcję emisji, którą wymusza dyrektywa o emisjach przemysłowych (IED). Firmy ciepłownicze planują rozważają projekty kogeneracji gazowej. Obecnie w budowie i planach jest kilka jednostek opalanych gazem ziemnym. Jeżeli firmy nie podejmą działań dostosowawczych, to oznaczać to może trwałe wyłączenie urządzeń, czyli zaniechanie dostaw ciepła do odbiorców.

Program o wartości 40 mld zł na wspieranie OZE w Polsce

Polski program wspierania energii ze źródeł odnawialnych, został zatwierdzony w środę przez Komisję Europejską. Producenci energii OZE otrzymają pomoc państwa. Wartość programu szacuje się na 40 mld zł.

Program to wsparcie dla rozwoju technologii energii ze źródeł odnawialnych. Jest także ważnym elementem w osiągnięciu przez Polskę celu zgodnego z dyrektywą unijną dot. OZE. Rozporządzenie to wyznaczyło udział energii z odnawialnych źródeł w końcowym zużyciu energii do 2020 r. dla każdego z państw członkowskich. Dla Polski udział ten wynosi 15%.

 

Powstał kolejny Klaster Energii Odnawialnej

Jelenia Góra dołączyła do lokalnego systemu wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych. To ważny krok na drodze do samowystarczalności energetycznej miasta. Dla całej Kotliny Jeleniogórskiej oznacza to poprawę jakości powietrza.

W ramach klastra możliwa stanie się produkcja energii ze słońca, geotermii i odpadów. Ustawa o lokalnych systemach wytwarzania energii zakłada, że obszar funkcjonowania klastra nie może przekraczać granic jednego powiatu lub pięciu gmin. Jelenia Góra planuje stworzyć Centrum Energii Odnawialnej Jelenia Góra, czyli elektrowni fotowoltaicznej, na którą złoży się około 30 tys. paneli. Celem jest uzyskanie dla powiatu jeleniogórskiego całkowitej samowystarczalności energetycznej.

Robert Zagożdżon, założyciel Investment Union S.E.: “Idea klastrów energetycznych wpisuje się w formułę rozwoju energetyki rozproszonej opartej na oszczędnościach generowanych przez lokalne wytwarzanie energii w pobliżu odbiorcy. To są rozwiązania na dużą skalę, bardzo spójne z tym, co już robi Polski Fundusz Energetyczny FIZAN  i Investment Union S.E. Klastry energetyczne cieszą się w Polsce coraz większym zainteresowaniem, a plany energetyczne Unii Europejskiej w następnych latach zmierzają do znacznego ograniczenia zużycia energii“.

Unia Europejska rezygnuje z paliw kopalnych

W materiałach Komisji Europejskiej czytamy, że celem UE jest odejście od paliw kopalnych. Europa jest w procesie przechodzenia na system z nieznacznym udziałem węglowodorów. Obserwujemy ciągły wzrost udziału energii z odnawialnych źródeł na terenie Unii Europejskiej. W 2020 roku odsetek ten może wynosić już 20%.

Według prezesa Energetycznego Centrum, Kamila Zabronia:

„Ta tendencja wydaje się nieuchronna. Kluczowym wyzwaniem dla polskiej energetyki jest odnalezienie własnej drogi dla nowego miksu energetycznego w taki sposób, aby udział paliw kopalnych systematycznie malał przy jednoczesnym utrzymaniu konkurencyjności gospodarki oraz aby koszty społeczne nie były zbyt wysokie”.”

Metan – odpad czy cenny surowiec?

Polska ujmuje nieznaczną ilość metanu, choć już dawno temu przestał być postrzegany jako zagrożenie i odpad. Zasoby bilansowe tego cennego surowca wynoszą 170 mld m³, natomiast potencjał zasobowy oceniany jest na 230-250 mld m³.

Właśnie trwa pierwszy etap programu Geo-Metan w Gilowicach, który dotyczy przedeksploatacyjnego ujęcia metanu. Projekt jest częścią rządowej strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju. Partnerem PGNiG w projekcie zostali Państwowy Instytut Geologiczny i Państwowy Instytut Badawczy.

Polski Fundusz Energetyczny FIZAN inwestuje w różne segmenty rynku energetycznego. Z perspektywy zarządzających funduszem, wszelkie informacje o możliwości pozyskania dodatkowego źródła energii stanowią istotną informacje z perspektywy polityki inwestycyjnej funduszu.

 Metan może być paliwem wykorzystywanym w kogeneracji, czyli procesie jednoczesnej produkcji energii elektrycznej i  ciepła. Przez wiele lat metan uważany był jako produkt odpadowy, uwalniany przy okazji prac wydobywczych i najczęściej traktowany jako gaz o niewielkim znaczeniu z powodu problemów z jego odzyskiwaniem i późniejszym zagospodarowaniem.

 W jednostkach kogeneracyjnych zasilanych gazem energia cieplna pochodzi z chłodzenia bloku silnika napędzającego generator prądu i w związku z tym jest produkowana od momentu uruchomienia jednostki. Niestety w przemyśle wydobywczym rzadko jest potrzebne ciepło.

W górnictwie od pewnego czasu częściowo metan jest spalany w urządzeniach kogeneracyjnych wytwarzających energię cieplną i energię elektryczną, jednak ciepło w większości przypadków jest zbędne i wyrzucane bezpośrednio do atmosfery. Zmniejsza to ekonomikę produkcji, a zdecydowanie lepszym rozwiązaniem jest dodatkowa instalacja sprężarek sorpcyjnych, za pomocą których można zamienić ciepło na chłód. Chłód z kolei jest wykorzystywany w przemyśle wydobywczym.

 Kogeneracja znajduje już zastosowanie w górnictwie, ale na dzień dzisiejszy jest to niewielka skala. Jeśli uda się lepiej wykorzystywać metan (dzięki nowym technologiom pozyskania tego gazu) to kogeneracja będzie miała bardzo duże możliwości, szczególnie jeśli się ją rozszerzy do trigeneracji, czyli produkowania chłodu bezpośrednio z ciepła.

 Urządzenia kogeneracyjne oparte o silniki spalinowe są najczęściej zasilane gazem ziemnym, który jest dość drogim paliwem. Z ekonomicznego punktu widzenia im tańsze paliwo, tym lepiej, bo taniej produkujemy energię elektryczną i cieplną w kogeneracji.

 Powinniśmy mieć nadzieję na powodzenie projektu badawczego Geo-Metan, ponieważ jeśli projekt ten odniesie sukces, wówczas PGNiG z czterech punktów będzie pozyskiwać do 1,5 mld m³ metanu rocznie. Taka ilość dodatkowego gazu spowoduje spadek cen paliwa, co z kolei jest dobrą prognozą dla kogeneracji.

 

 

 

 

Światowa energetyka w 2040 roku

Międzynarodowa Agencja Energii opublikowała raport, który pokazuje najważniejsze trendy kształtujące światową energetykę. Mowa o 700 stronicowym Światowym Przeglądzie Energetycznym, który poddaje analizie wdrażane oraz zapowiedziane polityki energetyczne wszystkich krajów.

Według analityków Międzynarodowej Agencji Energii (MAE), do 2040 roku globalne zużycie energii będzie wynosiło tyle, ile obecnie wynosi zapotrzebowanie Chin i Indii łącznie. Jest to skutek wielu czynników, m.in wzrostu liczby ludności oraz rozwoju gospodarczego.
Jednym z głównych megatrendów, według MAE, ma być dynamiczny rozwój i malejące ceny odnawialnych źródeł energii (OZE). Przykładowo – koszty uzyskania energii z paneli słonecznych do 2010 roku spadły o 70%. Szacuje się, że globalny udział OZE w produkcji energii, do 2040 roku, zwiększy się o 40%. OZE ma być dla Unii Europejskiej najistotniejszym źródłem energii już z początkiem lat 30-tych.

Rewizja SoS wchodzi w życie. Wzmocnienie bezpieczeństwa dostaw gazu.

Zasada obligatoryjnej solidarności w sytuacji kryzysu dostaw gazu w państwach sąsiednich – czyli nowa regulacja Unii Europejskiej dotycząca wzmocnienia bezpieczeństwa dostaw gazu, zaczęła obowiązywać 8 listopada.

Celem nowelizacji rozporządzenia o bezpieczeństwie dostaw gazu jest zredukowanie szkodliwych skutków przerw w dostawach gazu dla kluczowych odbiorców.
Nowe regulacje wymagają, aby państwa UE współpracowały w grupach regionalnych w celu oceny potencjalnej awarii dostaw gazu i porozumienia się co do wspólnych działań, mających na celu zapobieganie konsekwencjom. Zgodnie z nową „zasadą solidarności”, będą musieli być przygotowani, aby wesprzeć sąsiadujące kraje, zapewniając dostarczanie gazu najważniejszym odbiorcom.