Szanowni/a/y Państwo/Pani/e

Szanowni Inwestorzy

Ze względu na wydarzenia ostatnich dwóch lat (pandemia, wojna na Ukrainie, kryzys energetyczny, inflacja, trudności przy dostawach z Chin), nie jesteśmy aktualnie w stanie przeprowadzić wykupu akcji Investment Union. Ubolewamy nad tym i pragniemy dotrzymać wiążących nas zobowiązań umownych. Z tego też względu, jak i chęci polubownego załatwienia sprawy, proponujemy Państwu przedłużenie terminu wykupu oraz poręczenia. Przedłużenie terminu pozwoli nam dokończyć porządkowanie kwestii finansowych i wypełnienie warunków umowy.

Robert Zagożdżon – Prezes Zarządu