Microsoft wraz z polską firmą Billon rozpoczęła prace nad wykorzystaniem technologii blockchain w energetyce. Koncepcja obejmuje zbudowanie platformy obsługi klienta (np. podpisywanie umów), systemu do handlu energią i gazem oraz płatności w obszarze elektromobilności.

Główną zaletą wykorzystania blockchain jest obniżenie kosztów, poprzez zautomatyzowanie procesu zawierania umów (koszty wysyłki) czy odejście od utrzymywania zabezpieczeń dotyczących ochrony danych.