Zaostrzające się normy ochrony środowiska wymuszają na firmach energetycznych projekty kogeneracji gazowej.

Głównie chodzi tu o redukcję emisji, którą wymusza dyrektywa o emisjach przemysłowych (IED). Firmy ciepłownicze planują rozważają projekty kogeneracji gazowej. Obecnie w budowie i planach jest kilka jednostek opalanych gazem ziemnym. Jeżeli firmy nie podejmą działań dostosowawczych, to oznaczać to może trwałe wyłączenie urządzeń, czyli zaniechanie dostaw ciepła do odbiorców.