Tag: elektrownie jądrowe

Pierwsza elektrownia jądrowa w Polsce dopiero po 2030 roku

Według raportu na temat realizacji Programu polskiej energetyki jądrowej wykonanego przez Najwyższą Izbę Kontroli (NIK) istnieje wysokie prawdopodobieństwo uruchomienia pierwszej elektrowni jądrowej dopiero po 2030 roku. Do pierwotnego planu opóźnienie wynosi ponad 5 lat.

Przyczyną jest przede wszystkim stopień zaawansowania realizacji działań w sferze techniczno-finansowej, związanych z jej budową, ale jak wskazuje NIK również szeregu zaniedbań kolejnych ministrów gospodarki i energii.

Izba stwierdza, że “Brak decyzji dotyczących wyboru technologii dla elektrowni jądrowej, wykonawcy tej inwestycji oraz modelu jej finansowania spowodował kilkuletnie opóźnienie, a de facto dezaktualizację Programu polskiej energetyki jądrowej”.

Konsekwencją tak długiego opóźnienia w budowie i uruchomieniu elektrowni jądrowej mogą być duże koszty dla krajowej gospodarki. Wynika to głównie z konieczności zakupu uprawnień do emisji CO2. W zależności od tego jak będzie wyglądała dalsza sytuacja straty szacowane są na 1,5 mld zł do nawet 2,6 mld zł.

Jak podkreśla NIK, działania prowadzone przez Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska nie stanowiły zagrożenia dla terminowej realizacji PPEJ, a Państwowa Agencja Atomistyki była właściwie przygotowana do pełnienia funkcji dozoru jądrowego.

 

Elektrownie atomowe w Polsce – polskie i brytyjskie firmy szukają współpracy przy projektach jądrowych

We wtorek w Ministerstwie Energii odbyło się forum, którego tematem była współpraca polskich i brytyjskich firm w programach jądrowych. Brytyjczycy rozwijają sieć elektrownii atomowych. Polski rząd w sprawie atomu ma podjąć decyzję jeszcze w tym roku.

Zdaniem Józefa Sobolewskiego, dyrektora departamentu energii jądrowej w ME, decyzja rządu jest już blisko, a proces powinien wystartować w przeciągu kilku miesięcy. Sobolewski podkreśla, że istotnym założeniem programu jest budowa w Polsce całego sektora przemysłowego, nie tylko samych elektrowni.

David Reed, wiceambasador Wielkiej Brytanii w Polsce otwierając forum stwierdził, że w związku z planami obu państw w sektorze energetyki jądrowej, brytyjscy dostawcy mogą podzielić się swoimi doświadczeniami. Dla polskiego biznesu to nowy obszar działań, choć ponad 60 polskich przedsiębiorstw ma już doświadczenie za granicą przy budowie elektrowni jądrowych.