Jako private equity określa się inwestycje kapitałowe w przedsiębiorstwa rynku niepublicznego, które nie były dotąd notowane na giełdzie papierów wartościowych. Są to inwestycje na ogół długoterminowe (około 5-7 lat) i dokonywane są we wszystkich sektorach gospodarki. Przyjmują one charakter finansowania zarówno własnego, jak w połączonego z finansowaniem dłużnym. Mogą być przeznaczone zarówno na założenie firmy, rozszerzenie działalności, ożywienie, wykup całości lub jej części, opracowanie nowych
produktów i technologii, przejęcia lub wzmocnienia bilansu spółki, czy zwiększenie kapitału obrotowego.

 

Private equity mogą być dokonywane we wszystkich fazach rozwoju przedsiębiorstwa. Są szczególnie popularne wśród przedsięwzięć o podwyższonym ryzyku, np. start-upów rozwijających innowacyjne produkty lub technologie. Charakteryzują się na ogół większym ryzykiem niż inwestycje giełdowe – zyski inwestorów uzależnione są od rozwoju i rentowności firmy, a finansowanie uzyskiwane jest w zamian za udziały i często z zamiarem udziału w bezpośrednim zarządzaniu przedsiębiorstwem.

 

Finansowanie private equity wnosi ze sobą szereg istotnych korzyści. Połączenie kapitału i doświadczenia wnoszonego przez inwestorów (doradztwa prawnego, podatkowego, organizacyjnego) i ich dążenie do wzrostu wartości firmy powoduje, że przedsiębiorstwa rozwijają się szybciej. Stabilne warunki ułatwiają planowanie i realizację ambitnych celów strategicznych, a fakt, że private equity mogą współdziałać z innymi instytucjami finansowymi wpływa na możliwość łatwego pozyskania środków na sfinansowanie w całości założonego przedsięwzięcia.