Autor: Redakcja

Innowacja Roku

Czy istnieje rozwiązanie na rynku energetycznym, które od konkurencji wyróżnia się tym, że oprócz sprzedaży energii elektrycznej pomaga częściowo uniezależnić się od dostaw energii z sieci i znacznie zmniejszyć koszty jej produkcji? Tak, to We Energy.

We Energy to nowy, rewolucyjny produkt Energii dla firm, jednego z największych niezależnych sprzedawców energii elektrycznej oraz gazu ziemnego w Polsce. To innowacyjne rozwiązanie na rynku energetycznym, które umożliwia przedsiębiorstwom odbiór energii z sieci, produkcję energii
elektrycznej z paneli fotowoltaicznych na własne potrzeby, jak również sprzedaż jej nadwyżek do Energii dla firm. W ten sposób zapewnia przedsiębiorstwom kompleksową usługę i równocześnie pomaga im w uzyskaniu przewagi konkurencyjnej na rynku m.in. poprzez oszczędność w bilansowaniu energetycznym.

Energia dla firm pomaga w doborze odpowiedniej instalacji, jej montażu oraz uzyskaniu dofinansowania. Wszystkie parametry zostają precyzyjnie dopasowane do specyfiki przedsiębiorstwa, wielkości i profilu zużycia energii. Profil  tworzony jest na bazie profesjonalnego audytu energetycznego, co pozwala na maksymalizację korzyści. Eksperci Energii dla firm wspierają Klientów na każdym etapie realizacji projektu, przez co formalności zostają ograniczone do minimum.

Korzystanie z We Energy umożliwia przedsiębiorcy obniżenie wydatków na energię elektryczną wynikające z produkcji własnej energii, a także uzyskanie oszczędności wynikającej ze zmiany sprzedawcy na tańszego. Wymierną korzyścią będzie też częściowe uniezależnienie się od dostawcy prądu poprzez korzystanie z własnego źródła energii.

W tym roku We Energy została nagrodzona w konkursie „Liderzy Świata Energii” i otrzymała statuetkę Innowacja Roku. Nowy produkt został doceniony za innowacyjność, kompleksowość i wprowadzanie pozytywnych zmian na rynku energii.

 

W tym roku Energia dla firm została nagrodzona w konkursie „Liderzy Świata Energii” i otrzymała statuetkę Innowacja Roku za swój nowy produkt – usługę We Energy. Na temat tego wydarzenia rozmawiamy z Wojciechem Pomykałą, prezesem Energii dla firm.

 

Panie Wojciechu, na czym polega fenomen We Energy?

 

We Energy to rewolucyjna i pierwsza tak całościowa oferta na rynku od alternatywnego sprzedawcy energii. Poszliśmy o krok dalej niż konkurencja i obok sprzedaży energii, oferujemy instalację fotowoltaiczną oraz zapewniamy odkup nadwyżek wyprodukowanej energii. Wszystkie parametry zostaną precyzyjnie dopasowane do specyfiki przedsiębiorstwa, co pozwoli na maksymalizację korzyści. Nasz nowy produkt został doceniony za innowacyjność, kompleksowość i wprowadzanie pozytywnych zmian na rynku energii.

 

Na czym polega innowacyjność i kompleksowość WeEnergy?

 

WeEnergy umożliwia przedsiębiorstwom odbiór energii z sieci, a także produkcję energii elektrycznej z paneli fotowoltaicznych na własne potrzeby oraz sprzedaż jej nadwyżek do Energii dla firm. Dzięki temu rozwiązaniu przedsiębiorstwa mogą znacznie zmniejszyć koszty produkcji energii. Energia dla firm pomaga w doborze odpowiedniej instalacji, uzyskaniu dofinansowania czy samym montażu. WeEnergy to kompleksowa usługa dla firm łączącą m.in. instalację paneli fotowoltaicznych, odkup nadwyżek energii produkowanej przez Klienta i pomoc w uzyskaniu dofinansowania. Wielkość instalacji fotowoltaicznej jest dobierana indywidualnie do profilu zużycia energii przez Klienta.

 

Czyli We Energy to także podejście indywidualne.

 

Tak. Produkt jest dostosowany do wielkości i profilu zużycia energii w przedsiębiorstwie – jest tworzony na bazie profesjonalnego audytu energetycznego. Eksperci Energii dla firm wspierają Klientów na każdym etapie realizacji projektu. Formalności zostały ograniczone do minimum. Ze względu na to, że profil zużycia energii zależy od wielu czynników i jest inny dla każdego Klienta, dostępne są różne modele współpracy oraz finansowania projektu – pod uwagę jest brane zużycie energii w ciągu dnia oraz sezonowość w roku.

 

Czyli masa korzyści.

 

Zgadza się. Korzystanie z We Energy umożliwi przedsiębiorcy obniżenie wydatków na energię elektryczną wynikające z produkcji własnej energii, a także uzyskanie oszczędności wynikającej ze zmiany sprzedawcy na tańszego. Wymierną korzyścią będzie też częściowe uniezależnienie się od dostawcy prądu poprzez korzystanie z własnego źródła energii.

 

Co to oznacza w praktyce?

 

W praktyce korzystanie z oferty We Energy oznacza obniżenie dotychczasowych kosztów ponoszonych na energię elektryczną, zwłaszcza po okresie spłaty instalacji, czyli po około pięciu-siedmiu latach. Dodatkowo, w zależności od rodzaju prowadzonej działalności, rozwiązanie może spowodować uniezależnienie się od energii z sieci. Dzięki instalacji paneli fotowoltaicznych i skorzystaniu z usługi We Energy średniej wielkości Klient biznesowy może wygenerować oszczędności na poziomie około 15-20 tysięcy złotych rocznie. Ze względu na uwarunkowania prawne, dotychczas przedsiębiorcy posiadający instalacje fotowoltaiczne mieli ograniczone możliwości odsprzedaży nadwyżek energii elektrycznej. Zmniejszało to korzyści jakie dają panele fotowoltaiczne i wpływało na obniżenie zainteresowanie Klientów tym rynkiem. We Energy rozwiązuje ten problem.

 

Czy potencjalny klient musi spełniać jakieś specjalne warunki, aby móc skorzystać z We Energy?

 

Potencjalny klient naszej nowej usługi powinien dysponować terenem, bądź dachem umożliwiającym montaż paneli fotowoltaicznych; warunek ten spełniają np. niewielkie fabryki, piekarnie, tartaki, hotele, sklepy, chłodnie, rolnicy prowadzący hodowlę zwierząt, czy też instytucje publiczne, jak szkoły i urzędy.

 

Skąd wziął się pomysł?

 

WeEnergy to produkt, który powstał z myślą o zmianie podejścia do Klienta. Tworząc go chcieliśmy zapewnić przedsiębiorstwom kompleksową usługę, ale też pomóc im w uzyskaniu przewagi konkurencyjnej na rynku m.in. poprzez oszczędność w bilansowaniu energetycznym firm.

 

Dziękuję za rozmowę.

 

 

Medal Europejski za WeEnergy dla Energii dla firm

Podczas 28. edycji Medalu Europejskiego Energia dla firm SA ponownie otrzymała nagrodę za swój najnowszy produkt, WeEnergy. Wyróżnienie potwierdza europejskie standardy, innowacyjność i kompleksowość tego rozwiązania, a także dowodzi, że firma oferuje usługi skrojone na miarę, niezawodne i w przystępnej cenie.

To kolejna nagroda dla WeEnergy. W kwietniu 2017 roku, rozwiązanie to zostało „Innowacją Roku” w konkursie „Liderzy Świata Energii”, podczas 25. edycji konferencji EuroPOWER.

Medal Europejski przyznaje Business Centre Club przy wsparciu Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z siedzibą w Brukseli. Projekt jest niekomercyjny i ma ogólnopolski zasięg. Jego celem jest przedsięwzięcia wyróżnianie oraz promocja wyrobów i usług oferowanych przez firmy działające na terenie Polski, pobudzenie zainteresowania standardami europejskimi i przepisami obowiązującymi w Unii Europejskiej.

Kluczowe czynniki skutecznych inwestycji wg Investment Union

Inwestycja to – w ogólnym ujęciu – wykorzystanie środków finansowych w celu nabycia, utrzymania, utworzenia bądź zwiększenia kapitału. Wyróżnia się takimi cechami jak korzyści, nakład, ryzyko i czas. Jej przeciwieństwem jest konsumpcja.

Inwestycja wiąże się z wyrzeczeniem się obecnych, pewnych korzyści na rzecz niepewnych korzyści w przyszłości. Decyzje inwestycyjne podejmowane są najczęściej w oparciu o trzy główne czynniki: wielkość przychodów (bezpośrednio związanych z popytem), wysokość kosztów (związanych z wysokością stóp procentowych) i oczekiwania, czyli przewidywania w stosunku do gospodarki.

Na podstawie wieloletniego doświadczenia rynkowego Investment Union wyselekcjonowało następujące kluczowe czynniki skutecznych inwestycji:

Wysoki potencjał zysku – koncentracja na firmach działających na rozwijających się rynkach z chęcią i zdolnością do rozszerzenia dominującej pozycji rynkowej. Średni poziom dochodów takiej firmy powinien wynosić od 5 do 50 milionów dolarów.

 

Korzyści strukturalne – firma powinna odgrywać ważną rolę w przemyśle, nie tylko pod względem finansowym. Investment Union poszukuje firm, które osiągnęły sukces dzięki silnej orientacji na klienta, dominacji na rynkach niszowych oraz doskonałej redukcji kosztów.

 

Wykup akcji – zakup większości udziałów w spółkach i firm z niskim poziomem zadłużenia; przejęcia większościowych udziałów w spółkach, które wykazują zdolność do utrzymania wzrostu składki z rozsądnym poziomem długów.

 

Zaangażowanie – aktywność w finansowych, strategicznych i operacyjnych obszarach codziennej działalności firmy.

 

Partnerstwo –  zapewnienie przedsiębiorstwom wiedzę na rynku, utalentowanych menedżerów i różne rodzaje usług doradczych.

 

Stały i długoterminowy wzrost – w każdej z naszych inwestycji naliczamy kanadyjskie wartości biznesowe. Investment Union preferuje długie inwestycje, czyli takie o horyzoncie czasowym od 3 do 5 lat.

 

CSR – dbałość o środowisko i społeczności lokalne.

 

Obszar działania – w  Investment Union uważamy, że Europa Środkowo-Wschodnia jest obszarem o stabilnym znaczeniu politycznym, o wysokim zysku. Ponadto pozwala przewidzieć przyszłość przy niskim poziomie ryzyka. Widzimy również duży potencjał inwestycyjny na azjatyckich rynkach nieruchomości, a także na wzrastającym rynku nieruchomości i kredytach związanych z nimi w USA.

 

Impact investing jako nowoczesna forma inwestycji

Kryzysy gospodarcze, rosnące dysproporcje społeczne, utrata zaufania do rynków czy pogarszający się stan środowiska naturalnego skłaniają inwestorów do poszukiwania rozwiązań inwestycyjnych, które miałyby wpływ na poprawę tej sytuacji. Chęć kreowania określonych zmian społecznych i środowiskowych przy pewności, że zainwestowany kapitał trafi dokładnie do tych podmiotów, które go najbardziej potrzebują, zaowocowała powstaniem idei zwanej impact investment.

 

Impact investing można tłumaczyć jako inwestowanie zaangażowane społecznie lub inwestycja w społeczeństwo. Jest strategią, która polega na świadomym lokowaniu kapitału w projekty, które generują nie tylko wynik finansowy, ale również zysk społeczny lub środowiskowy. Zysk ten musi być realny i mierzalny, i jest tu traktowany jako priorytetowy przed zyskami finansowymi. Jest to więc coś znacznie więcej, niż działalność filantropijna czy zwykła społeczna odpowiedzialność biznesu.

 

Impact investing daje potencjał, ponieważ uwalnia kapitał niezbędny do sfinansowania zrównoważonych rozwiązań na rynku. Nie jest on klasą aktywów, ale sposobem podejściem do inwestowania, które może być stosowane w różnego rodzaju inwestycjach, np. w obligacjach. Ekscytuje wiele osób, które angażują się w filantropię oraz inicjują zmiany społeczne.

 

Inwestycje w takie przedsięwzięcia to specjalność aniołów biznesu (inwestorów prywatnych) oraz funduszy venture capital. Poszukują oni przedsięwzięć innowacyjnych i ryzykownych, ale gwarantujących w razie powodzenia wysoką stopę zwrotu. Najczęściej poza wsparciem finansowym służą także swoją wiedzą, wartościowym doświadczeniem i rozległą bazą kontaktów. Inwestor wspomaga w rozkręceniu inwestycji w zamian za partycypację w zyskach, ale za uzyskanie pozytywnych zmian społecznych lub środowiskowych często decyduje się na niższe od rynkowych stopy zwrotu, czasami także kosztem poniesienia wyższego ryzyka. Skierowanie części kapitału do firm społecznych ma w dzisiejszych czasach dla inwestorów dużą wartość etyczną. Jest to najczęściej element uzupełniający większej strategii.

 

W ostatnich latach impact investing rozwija się oszałamiająco szybko. Na świecie działa już ponad 250 funduszy dedykowanych tego typu inwestycjom, których wartość wynosi kilkadziesiąt mld dolarów i wciąż rośnie. Szacuje się, że do roku 2020 rynek ten może wzrosnąć nawet do 500 mld dolarów.

 

 

 

 

 

 

Inwestycje private equity

Jako private equity określa się inwestycje kapitałowe w przedsiębiorstwa rynku niepublicznego, które nie były dotąd notowane na giełdzie papierów wartościowych. Są to inwestycje na ogół długoterminowe (około 5-7 lat) i dokonywane są we wszystkich sektorach gospodarki. Przyjmują one charakter finansowania zarówno własnego, jak w połączonego z finansowaniem dłużnym. Mogą być przeznaczone zarówno na założenie firmy, rozszerzenie działalności, ożywienie, wykup całości lub jej części, opracowanie nowych
produktów i technologii, przejęcia lub wzmocnienia bilansu spółki, czy zwiększenie kapitału obrotowego.

 

Private equity mogą być dokonywane we wszystkich fazach rozwoju przedsiębiorstwa. Są szczególnie popularne wśród przedsięwzięć o podwyższonym ryzyku, np. start-upów rozwijających innowacyjne produkty lub technologie. Charakteryzują się na ogół większym ryzykiem niż inwestycje giełdowe – zyski inwestorów uzależnione są od rozwoju i rentowności firmy, a finansowanie uzyskiwane jest w zamian za udziały i często z zamiarem udziału w bezpośrednim zarządzaniu przedsiębiorstwem.

 

Finansowanie private equity wnosi ze sobą szereg istotnych korzyści. Połączenie kapitału i doświadczenia wnoszonego przez inwestorów (doradztwa prawnego, podatkowego, organizacyjnego) i ich dążenie do wzrostu wartości firmy powoduje, że przedsiębiorstwa rozwijają się szybciej. Stabilne warunki ułatwiają planowanie i realizację ambitnych celów strategicznych, a fakt, że private equity mogą współdziałać z innymi instytucjami finansowymi wpływa na możliwość łatwego pozyskania środków na sfinansowanie w całości założonego przedsięwzięcia.