W najnowszym zestawieniu opublikowanym na łamach rankingu funduszy analizy.pl, Polski Fundusz Energetyczny FIZAN zajął pierwsze miejsce w grupie funduszy niepublicznych za ostatnie 12 miesięcy. Stopa zwrotu dla ostatni rok wyniosła 30,50%.

Polski Fundusz Energetyczny FIZ AN został założony w roku 2015 na bazie doświadczeń biznesowych wyniesionych z szeregu projektów inwestycyjnych w obszarze energii zarówno w Polsce jak i regionie Europy Środkowej i Wschodniej. Jest aktywnym uczestnikiem polskiego rynku kapitałowego. Działając w obszarze energii oraz utilities, Fundusz realizuje projekty związane z wprowadzaniem na rynek innowacyjnych rozwiązań zarówno w zakresie sprzedaży energii oraz sposobu obsługi klienta.

Fundusz inwestuje w podmioty działające na rynku energii wyróżniające się na rynkach lokalnych, regionalnych i globalnych. Proces inwestycyjny oraz ramy prawne i organizacyjne działalności funduszu wyznaczają przepisy prawa i wewnętrzne regulacje funduszu, zaś podstawowym dokumentem, określającym prawa i obowiązki inwestorów jest statutu Funduszu oraz dokumenty emisyjne – warunki emisji certyfikatów inwestycyjnych oraz propozycja nabycia, przekazana w drodze subskrypcji prywatnej.