Tag: Impact investing

Impact investing jako nowoczesna forma inwestycji

Kryzysy gospodarcze, rosnące dysproporcje społeczne, utrata zaufania do rynków czy pogarszający się stan środowiska naturalnego skłaniają inwestorów do poszukiwania rozwiązań inwestycyjnych, które miałyby wpływ na poprawę tej sytuacji. Chęć kreowania określonych zmian społecznych i środowiskowych przy pewności, że zainwestowany kapitał trafi dokładnie do tych podmiotów, które go najbardziej potrzebują, zaowocowała powstaniem idei zwanej impact investment.

 

Impact investing można tłumaczyć jako inwestowanie zaangażowane społecznie lub inwestycja w społeczeństwo. Jest strategią, która polega na świadomym lokowaniu kapitału w projekty, które generują nie tylko wynik finansowy, ale również zysk społeczny lub środowiskowy. Zysk ten musi być realny i mierzalny, i jest tu traktowany jako priorytetowy przed zyskami finansowymi. Jest to więc coś znacznie więcej, niż działalność filantropijna czy zwykła społeczna odpowiedzialność biznesu.

 

Impact investing daje potencjał, ponieważ uwalnia kapitał niezbędny do sfinansowania zrównoważonych rozwiązań na rynku. Nie jest on klasą aktywów, ale sposobem podejściem do inwestowania, które może być stosowane w różnego rodzaju inwestycjach, np. w obligacjach. Ekscytuje wiele osób, które angażują się w filantropię oraz inicjują zmiany społeczne.

 

Inwestycje w takie przedsięwzięcia to specjalność aniołów biznesu (inwestorów prywatnych) oraz funduszy venture capital. Poszukują oni przedsięwzięć innowacyjnych i ryzykownych, ale gwarantujących w razie powodzenia wysoką stopę zwrotu. Najczęściej poza wsparciem finansowym służą także swoją wiedzą, wartościowym doświadczeniem i rozległą bazą kontaktów. Inwestor wspomaga w rozkręceniu inwestycji w zamian za partycypację w zyskach, ale za uzyskanie pozytywnych zmian społecznych lub środowiskowych często decyduje się na niższe od rynkowych stopy zwrotu, czasami także kosztem poniesienia wyższego ryzyka. Skierowanie części kapitału do firm społecznych ma w dzisiejszych czasach dla inwestorów dużą wartość etyczną. Jest to najczęściej element uzupełniający większej strategii.

 

W ostatnich latach impact investing rozwija się oszałamiająco szybko. Na świecie działa już ponad 250 funduszy dedykowanych tego typu inwestycjom, których wartość wynosi kilkadziesiąt mld dolarów i wciąż rośnie. Szacuje się, że do roku 2020 rynek ten może wzrosnąć nawet do 500 mld dolarów.