Kategoria: Investment Union

Innowacyjne rozwiązania Investment Union

Holding Investment Union to spółki, których główny zakres zainteresowania dotyczy rynku energetycznego i nieruchomości oraz projektów proekologicznych, a także tworzenia projektów finansowanych społecznościowo (crowdfunding).

Jednym z projektów, w które inwestuje Investment Union jest WeEnergy, usługa Energii dla firm.  To produkt nagrodzony w konkursie „Liderzy Świata Energii” podczas Konferencji Energetycznej EuroPOWER. Statuetka w kategorii „Innowacja Roku” przyznawana jest metodom, które przyczyniają się do zmiany na rynku energii i wytyczają nowe kierunki jego rozwoju.

Innowacja usługi WeEnergy dotyczy zmianny roli klienta na rynku energetycznym oraz umożliwia przedsiębiorstwom rozwój biznesu, dzięki możliwości produkcji energii z własnych źródeł.

“We Energy to rewolucyjna i pierwsza tak całościowa oferta na rynku od alternatywnego sprzedawcy energii. Poszliśmy o krok dalej niż konkurencja i obok sprzedaży energii, oferujemy instalację fotowoltaiczną oraz zapewniamy odkup nadwyżek wyprodukowanej energii. Wszystkie parametry zostaną precyzyjnie dopasowane do specyfiki przedsiębiorstwa, co pozwoli na maksymalizację korzyści”  – mówi Wojciech Pomykała, prezes Energii dla firm

 

 

Powstał kolejny Klaster Energii Odnawialnej

Jelenia Góra dołączyła do lokalnego systemu wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych. To ważny krok na drodze do samowystarczalności energetycznej miasta. Dla całej Kotliny Jeleniogórskiej oznacza to poprawę jakości powietrza.

W ramach klastra możliwa stanie się produkcja energii ze słońca, geotermii i odpadów. Ustawa o lokalnych systemach wytwarzania energii zakłada, że obszar funkcjonowania klastra nie może przekraczać granic jednego powiatu lub pięciu gmin. Jelenia Góra planuje stworzyć Centrum Energii Odnawialnej Jelenia Góra, czyli elektrowni fotowoltaicznej, na którą złoży się około 30 tys. paneli. Celem jest uzyskanie dla powiatu jeleniogórskiego całkowitej samowystarczalności energetycznej.

Robert Zagożdżon, założyciel Investment Union S.E.: “Idea klastrów energetycznych wpisuje się w formułę rozwoju energetyki rozproszonej opartej na oszczędnościach generowanych przez lokalne wytwarzanie energii w pobliżu odbiorcy. To są rozwiązania na dużą skalę, bardzo spójne z tym, co już robi Polski Fundusz Energetyczny FIZAN  i Investment Union S.E. Klastry energetyczne cieszą się w Polsce coraz większym zainteresowaniem, a plany energetyczne Unii Europejskiej w następnych latach zmierzają do znacznego ograniczenia zużycia energii“.

Ciepłownie w tarapatach. Cogen Energy S.A. odpowiada na potrzeby rynku.

Ciepłownie w poważnych kłopotach. Niektórym przedsiębiorcom grozi bankructwo lub podział.  Czy ratunkiem będzie konsolidacja przez PGE?

Według Rzeczpospolitej zagrożone są systemy ciepłownicze niespełniające standardów efektywności energetycznej w rozumieniu przepisów unijnych. W Polsce ponad 90% systemów ciepłowniczych z 400 przedsiębiorstw nie spełnia unijnych standardów.

Według  ekspertów przebudowa starych ciepłowni na układy kogeneracyjne będzie korzystna nie tylko z punktu widzenia funkcjonowania ciepłownictwa, ale również elektroenergetyki.

Na potrzeby te odpowiada Cogen Energy S.A. jedna z firm z grupy Investment Union S.E., która się zajmuje instalacją kogeneracyjnych rozwiązań w formule ESCO.

Blue Boson – Oszczędności na kosztach produkcji ciepła i chłodu. Ekologicznie i bez nakładów inwestycyjnych.

Słowacka spółka Blue Boson SE proponuje energetyczne rozwiązanie, które generuje oszczędności rzędu 15-20% na kosztach produkcji ciepła i chłodu. Ekologicznie, w opatentowany sposób i bez nakładów inwestycyjnych.

 

Polski Fundusz Innowacji S.A. jest spółką inwestującą w przedsiębiorstwa działające w sektorze energetycznym oraz w szeroko rozumianych nowych technologiach. PFI S.A. jest inwestorem i jedynym dystrybutorem na Polskę rozwiązania energetycznego oferowanego przez Blue Boson SE., technologii SCAT® i SCAT REXCIT®

 

Blue Boson SE  to wyłączny dystrybutor pro-ekologicznej i innowacyjnej technologii gwarantującej do 25% oszczędności kosztów produkcji ciepła lub chłodu. Efekty te są osiągane dzięki urządzeniom SCAT® i SCAT REXCIT®. Technologia zmienia właściwości medium (np. cieczy) grzewczego lub chłodzącego na poziomie cząsteczkowym. Urządzenia SCAT® i SCAT REXCIT® na przestrzeni ostatnich 20 lat przeszły poprzez badania  i rozwój technologiczny, poddane zostały wymagającym testom i znalazły zastosowanie w dziesiątkach instalacji w różnych gałęziach przemysłu. To przepływowe, hydrauliczne moduły, wyposażone w komorę jonizacyjną  i  polaryzacyjną, system sterowania oraz źródło zasilania. Dodatkowo może być wyposażone w otwór umożliwiający odprowadzenie osadów oraz gazów.

Opatentowana metoda modyfikuje na poziomie molekularnym wodę, jak również inne ciekłe media w dwu obszarach: fizyko – chemicznym i energetycznym.

 

Zalety i efekty działania urządzeń SCAT® oraz SCAT REXCIT®

 • Zwiększenie efektywności systemu grzewczego
 • Zwiększenie pojemności cieplnej wody
 • Oszczędność energii elektrycznej na pompach
 • Obniżenie ciepła parowania
 • Zwiększenie ciekłości wody
 • Intensyfikacja wymiany ciepła
 • Oszczędność paliwa podczas procesu produkcji energii cieplnej
 • Oszczędności wynikające z redukcji środków chemicznych (Dyrektywa REACH)
 • Oszczędności w kosztach utrzymania instalacji
 • Redukcja opłat za emisje gazów
 • Eliminacja powstawania inkrustów, osadów, kawitacji oraz procesów korozji
 • Wzmocnienie procesów sedymentacyjnych i koagulacyjnych w osadnikach
 • Kilkukrotne wydłużenie cyklu życia instalacji
 • Redukcja gazów cieplarnianych
 • Redukcja negatywnego wpływu na środowisko naturalne

Na inteligentne prowadzenie biznesu składa się wiele czynników, jednym z nich jest aspekt ekologiczny. Dzięki redukcji emisji do atmosfery oraz wody, niższemu zużyciu paliw, ograniczeniu produkcji gazów cieplarnianych, mniejszej ilości substancji chemicznych – podwyższamy sprawność energetyczną, która jest obecnie kluczowa dla środowiska naturalnego i wpływa na nasze zdrowie oraz bezpieczeństwo.

www.pfisa.pl

Start-up, czyli pomysł na własny biznes

Start-up – bardzo modne ostatnio określenie, które pojawia się w kontekście młodych biznesów. Co tak naprawdę się pod nim kryje?

Budowanie własnego biznesu to proces żmudny i długotrwały. Gdy powstaje młode przedsiębiorstwo lub organizacja, która wciąż jest na drodze poszukiwania właściwego modelu biznesowego, który by mógł zapewnić rozwój, nazywana jest ona start-upem. Start-up może powstać w każdej z branż, choć często wiązany jest z nowymi technologiami. Tworzony jest najczęściej z inicjatywy młodych ludzi, lecz nie jest to regułą. Należy na ogół do przedsięwzięć o wielkim potencjale, ale obarczonym sporym ryzykiem niepowodzenia. W przypadku jednak odniesienia sukcesu rynkowego, zwrot z takiej inwestycji jest bardzo wysoki.

Realizacja wizji pociąga za sobą konieczność jej finansowania. Kapitał pochodzący z własnych zasobów najczęściej nie ma szans pokryć wydatków związanych z rozwinięciem firmy, a pożyczki nie są rozwiązaniem idealnym – szczególnie w kontekście inwestycji, która nie daje gwarancji rozwoju. Stąd jednymi z najbardziej popularnych metod finansowania start-upów są fundusze unijne, fundusze venture capitals oraz pomoc aniołów biznesu. Ci ostatni doskonale zdają sobie sprawę z rosnącej siły start-upów, toteż chętnie inwestują w nowe, perspektywiczne projekty.

Kim są tajemniczo brzmiący aniołowie biznesu? Z ang. business angels to prywatni przedsiębiorcy, którzy chętnie wspierają młode biznesy. Kieruje nimi nie tylko oczekiwanie osiągnięcia zysku, lecz również chęć nawiązania kontaktów biznesowych, przekazania swoich doświadczeń i wiedzy, uczestnictwa w procesie tworzenia gospodarki.

Aniołowie biznesu są głównym źródłem finansowania start-upów w Europie. Stanowią doskonałe uzupełnienie luki kapitałowej pomiędzy finansowaniem pozyskiwanym we własnym zakresie młodego przedsiębiorcy a funduszami venture capitals, które najczęściej niechętnie angażują się w przedsięwzięcia będące we wczesnej fazie rozwoju. W przeciwieństwie do innych rodzajów inwestorów, aniołowie oferują także pomoc menedżerską, specjalistyczną wiedzę oraz know-how. W zamian oczekują możliwości bezpośredniego nadzoru nad finansowanym biznesem. Najczęściej inwestują w porozumieniu z innymi aniołami, zrzeszonymi w sieciach czy klubach. Ich potencjał jest olbrzymi i wciąż rośnie. Jednym z pionierów tej formy inwestowania w Polsce jest polski biznesmen, coach i przedsiębiorca – Robert Zagożdżon.

Zaangażowanie anioła biznesu w start-up trwa zazwyczaj od 3 do 6 lat. Po tym okresie inwestor ten odsprzedaje swoje udziały, dlatego zależy mu na wzroście wartości przedsięwzięcia. Start-up przestaje nim być w momencie osiągnięcia zysku, fuzji lub przejęcia.

Historia wielkich projektów udowadnia, że kluczem do sukcesu start-upu jest upór w dążeniu do celu. Każdy pomysł można zmodyfikować, ulepszyć, poprawić, jednak nie można tracić motywacji i swojej wizji. Najważniejsza zasada, tak jak w życiu, to nie poddawać się.

 

Wywiad z Robertem Zagożdżonem

W najnowszym numerze Forbsa polecamy wywiad z Robertem Zagożdżonem, założycielem Polskiego Funduszu Energetycznego FIZAN. Biznesmen dzieli się swoim przepisem na sukces oraz zdradza dalsze plany na przyszłość.

“Sukcesy zobowiązują do odpowiedzialności i wytwarzają jeszcze większą presję w dążeniu do doskonałości, ale to dążenie do jak największej produktywności jest największym motywatorem.”

Zapraszamy do lektury!

 

 

 

 

Anioły Biznesu

Gdy oszczędności przeznaczone na rozwój własnego biznesu się kończą, a inne formy finansowania nie wchodzą w grę choćby ze względu na niepewność inwestycji, pozostaje ostatnia deska ratunku. To anioł biznesu.

Kim są tajemniczo brzmiący aniołowie biznesu? Z ang. business angels to prywatni przedsiębiorcy, którzy chętnie wspierają młode biznesy. Kieruje nimi nie tylko oczekiwanie osiągnięcia zysku, lecz również chęć nawiązania kontaktów biznesowych, przekazania swoich doświadczeń i wiedzy, uczestnictwa w procesie tworzenia gospodarki. Aniołowie doskonale zdają sobie sprawę z rosnącej siły start-upów, toteż chętnie inwestują w nowe, perspektywiczne projekty.

Zaangażowanie prywatnych pieniędzy w innowacje stanowi główny napęd dla rozwoju rynków start-upów w takich krajach jak USA czy Izrael (aż 74%). W Europie aniołowie biznesu również są zasadniczym źródłem finansowania start-upów (73%) – resztę pokrywają głównie fundusze venture capital. W Polsce skala tych inwestycji jest znacznie niższa, choć szacuje się, że w 2016 roku ilość aniołów biznesu wynosiła aż 400, a jest to tylko ta oficjalna, „widoczna” część rynku, która stanowi zaledwie 5-10% faktycznej ich liczby.

Aniołowie biznesu są doskonałym uzupełnieniem luki kapitałowej pomiędzy finansowaniem pozyskiwanym we własnym zakresie młodego przedsiębiorcy a funduszami venture capital, które najczęściej niechętnie angażują się w przedsięwzięcia będące we wczesnej fazie rozwoju. W przeciwieństwie do innych rodzajów inwestorów, aniołowie oferują także pomoc menedżerską, specjalistyczną wiedzę oraz know-how. W zamian oczekują możliwości bezpośredniego nadzoru nad finansowanym biznesem. Ich potencjał jest olbrzymi i wciąż rośnie. Najczęściej inwestują w porozumieniu z innymi aniołami, zrzeszonymi w sieciach (business angels network), czyli organizacjach tworzących platformy pośrednictwa. Jednym z pionierów tej formy finansowania w Polsce jest polski biznesmen, coach i przedsiębiorca, właściciel m.in. międzynarodowej grupy firm European Energy Center oraz funduszy inwestycyjnych Investment Union S.E. – Robert Zagożdżon.

Przy wsparciu aniołów biznesu powstały między innymi takie giganty jak Amazon.com, Apple, Google, Starbucks, Dell czy Cisco. W Polsce są to Game Technologies (producent kostki Dice+), W Biegu Cafe, Goldenegg, Homeplex. Zaangażowanie anioła biznesu w start-up trwa zazwyczaj od 3 do 6 lat. Po tym okresie inwestor ten odsprzedaje swoje udziały, dlatego zależy mu na wzroście wartości przedsięwzięcia. Start-up przestaje nim być w momencie osiągnięcia zysku, fuzji lub przejęcia. W przedsięwzięcia w późniejszych fazach rozwoju najczęściej inwestują fundusze venture capital.

Kluczowe czynniki skutecznych inwestycji wg Investment Union

Inwestycja to – w ogólnym ujęciu – wykorzystanie środków finansowych w celu nabycia, utrzymania, utworzenia bądź zwiększenia kapitału. Wyróżnia się takimi cechami jak korzyści, nakład, ryzyko i czas. Jej przeciwieństwem jest konsumpcja.

Inwestycja wiąże się z wyrzeczeniem się obecnych, pewnych korzyści na rzecz niepewnych korzyści w przyszłości. Decyzje inwestycyjne podejmowane są najczęściej w oparciu o trzy główne czynniki: wielkość przychodów (bezpośrednio związanych z popytem), wysokość kosztów (związanych z wysokością stóp procentowych) i oczekiwania, czyli przewidywania w stosunku do gospodarki.

Na podstawie wieloletniego doświadczenia rynkowego Investment Union wyselekcjonowało następujące kluczowe czynniki skutecznych inwestycji:

Wysoki potencjał zysku – koncentracja na firmach działających na rozwijających się rynkach z chęcią i zdolnością do rozszerzenia dominującej pozycji rynkowej. Średni poziom dochodów takiej firmy powinien wynosić od 5 do 50 milionów dolarów.

 

Korzyści strukturalne – firma powinna odgrywać ważną rolę w przemyśle, nie tylko pod względem finansowym. Investment Union poszukuje firm, które osiągnęły sukces dzięki silnej orientacji na klienta, dominacji na rynkach niszowych oraz doskonałej redukcji kosztów.

 

Wykup akcji – zakup większości udziałów w spółkach i firm z niskim poziomem zadłużenia; przejęcia większościowych udziałów w spółkach, które wykazują zdolność do utrzymania wzrostu składki z rozsądnym poziomem długów.

 

Zaangażowanie – aktywność w finansowych, strategicznych i operacyjnych obszarach codziennej działalności firmy.

 

Partnerstwo –  zapewnienie przedsiębiorstwom wiedzę na rynku, utalentowanych menedżerów i różne rodzaje usług doradczych.

 

Stały i długoterminowy wzrost – w każdej z naszych inwestycji naliczamy kanadyjskie wartości biznesowe. Investment Union preferuje długie inwestycje, czyli takie o horyzoncie czasowym od 3 do 5 lat.

 

CSR – dbałość o środowisko i społeczności lokalne.

 

Obszar działania – w  Investment Union uważamy, że Europa Środkowo-Wschodnia jest obszarem o stabilnym znaczeniu politycznym, o wysokim zysku. Ponadto pozwala przewidzieć przyszłość przy niskim poziomie ryzyka. Widzimy również duży potencjał inwestycyjny na azjatyckich rynkach nieruchomości, a także na wzrastającym rynku nieruchomości i kredytach związanych z nimi w USA.