Kategoria: One Energy

Czym jest turkusowe zarządzanie

Wyobraźmy sobie organizację idealną. Bez hierarchii, bez kierowników, bez systemów motywacyjnych. Organizację, w której struktura i procesy wspierają jej ewolucję, a każdy pracownik może być inicjatorem zmiany, mieć wkład w projekt, być odpowiedzialny za efektywność działania i realizację celów firmy, i czerpać z tego korzyści. Może sam organizować swoją pracę, może decydować o sposobie komunikacji. Organizację, w której konflikt jest traktowany jako szansa dla doskonalenia, pracownicy samodzielnie decydują o swoich zarobkach, a system jest transparentny.

UTOPIA ? NIEKONIECZNIE !

Pod tajemniczo brzmiącym hasłem „TURKUS”, kryje się cała filozofia, której celem jest pełna ekspresja talentów i zdolności, w przyjaznym i wspierającym środowisku pracy.

Wyznawanymi wartościami są:

  • efektywność
  • prostota
  • łatwość działania
  • zgodność z zasadami komunikacji bez przemocy

Bazą tego podejścia jest wzajemne zaufanie, współodpowiedzialność oraz zaangażowanie. Okazuje się bowiem, że bez szacunku, akceptacji i poczucia przynależności trudno jest tworzyć grupę. Na przeszkodzie do tworzenia więzi opartej na tych wartościach często stoi gniew, wstyd i poczucie winy.

Firmy turkusowe wychodzą z bardzo racjonalnego założenia – praca powinna być tak zorganizowana, aby dawać poczucie sensu, pozwalać na rozwój, oferować przestrzeń dla kreatywności i innowacyjności.

Firmy turkusowe wychodzą z bardzo racjonalnego założenia – praca powinna być tak zorganizowana, aby dawać poczucie sensu, pozwalać na rozwój, oferować przestrzeń dla kreatywności i innowacyjności. Aby dawać po prostu radość, szczęście i satysfakcję zamiast stresów, frustracji i poczucia przytłoczenia.

Najnowsze doświadczenia oraz badania naukowe potwierdzają, że ludzie mający wpływ na swoje środowisko pracy są bardziej kreatywni i lojalni. W turkusie liczy się talent człowieka i jego potrzeba poczucia dumy. Pozwolenie na zamiany ról i motywacja do rozwoju sprzyjają innowacyjności. A zadowolenie i duma z wykonywanej pracy przekładają się bezpośrednio na lepsze produkty i wyższe dochody.

Frederic Laloux w swojej książce „Pracować inaczej” ujął to najlepiej:„Kiedy działamy w głębokiej uczciwości i odpowiadamy pozytywnie na odczuwane w nas powołanie,wszechświat robi wszystko, by nam pomóc”.

O wartościach w biznesie

„Wszystko ma swoją przyczynę. Konkurencja, rynek czy sprzedaż – to wyzwania. Do sprostania tym wyzwaniom niezbędny jest pewien potencjał. Potencjałem lidera są kompetencje. To one decydują o skali sukcesu. Jestem przekonany, że wśród przeszkód na drodze rozwoju biznesu, udział czynników zewnętrznych jest niewielki. Większość tych blokujących czynników znajduje się wewnątrz firmy, a tym samym także w nas.”

Robert Zagożdżon przedstawia tu przykłady efektywnych biznesów i omawia mechanizmy ich sukcesu. Zjednoczenie wokół wspólnych wartości i celów to podstawa efektywnego działania. Odpowiednia interpretacja sygnałów oraz dobre porozumienie z rynkiem zależy od nas. Istota marketingu polega na umiejętności tworzenia potrzeb, jednak w kontekście idei wartości dochodzi tu także kwestia etyki.

Zjednoczenie wokół wspólnych wartości i celów to podstawa efektywnego działania.

Czy jednak warto ją brać pod uwagę, jeśli to kategorie skuteczności wpływają na wielkość sprzedaży? Czy wartości – jedność, miłość, zaufanie, lojalność, poświęcenie – mogą, i czy powinny być przedmiotem marketingu? Czy istnieje zależność między energią duchową a skutecznością działania we wszystkich obszarach życia, a zatem i w biznesie? Dylematów jest wiele, a odpowiedź na każdy z nich przekłada się na większą efektywność naszego biznesu.

Pasja w biznesie

„Rób to, co kochasz, a nie przepracujesz w życiu ani jednego dnia” – Konfucjusz

 

Dzięki czemu w życiu można poczuć, że się żyje? Co tak naprawdę nadaje życiu sens i smak? To pasja. To ona sprawia, że można poczuć spełnienie, prawdziwą radość i satysfakcję. Czemu więc większość ludzi zamiast poszukiwania i realizacji pasji wybiera bezpieczeństwo i godzi się na życie we frustracji i nudzie? Czemu rezygnują ze swoich marzeń i celów? W ten sposób przecież wyrządzają sobie wielką krzywdę. I nie tylko sobie, ponieważ człowiek sfrustrowany i niezadowolony z życia nie może epatować pozytywną energią i dzielić się nią z innymi – jest natomiast wprost przeciwnie. A to z kolei rzutuje na wszelkie inne aspekty życia.

Pasja powinna być w życiu priorytetem. Pasję powinno się stawiać ponad wygodę. Dlaczego? Ponieważ tylko ludzie młodzi duchem są otwarci na zmiany. A zmiany są idealnym początkiem drogi do harmonii, czyli spełnienia we wszystkich obszarach życia. Jeśli wszystkie dziedziny życia rozwijają się harmonijnie, można szybciej zaspokoić swoje potrzeby i szybciej zbliżyć się do sukcesu. Być autentycznym. Tylko autentyczność, totalność, pełne zaangażowanie pozwala osiągnąć szczyty możliwości, ludzkiego potencjału, szczęścia i radości. Potencjalną siłę ma w sobie w zasadzie każdy, ale rzadko kto potrafi ja odblokować, wyzwolić i uczynić z niej skuteczne narzędzie sukcesu. A w biznesie ważne jest, aby umieć dobierać ludzi o podobnej potencjalnej zdolności odkrywania siebie.

“Dzięki czemu w życiu można poczuć, że się żyje? Co tak naprawdę nadaje życiu sens i smak? To pasja. To ona sprawia, że można poczuć spełnienie, prawdziwą radość i satysfakcję”

Mówi się, że jeśli człowiek nie wygrał, to tylko dlatego, że gra się jeszcze nie skończyła. Jak mówi Robert Zagożdżon: „Jeśli człowiek jest skazany na sukces, to sukces jest tylko kwestią czasu. Jeśli naszym celem są pragnienia, które chcemy osiągnąć poprzez biznes, to osiągniemy je wcześniej czy później. Najbardziej błędnym założeniem jest to, że przeciwnik znajduje się po drugiej stronie. Tymczasem największym przeciwnikiem dla człowieka jest on sam. Może oszukać siebie, ale innych nie oszuka. Tylko zarządzając przez zaufanie, można uwolnić potencjał. Ludzie nie znając siebie, nie wierzą sobie, a nie wierząc sobie, nie wierzą innym, a co za tym idzie, uważają ich za nieprzyjaciół i z nimi współzawodniczą. Wtedy nawet wygrana w biznesie okazuje się przegraną, bo nie chodzi o to, żeby wygrać w jednej dziedzinie życia: prawdziwy sukces, to sukces we wszystkich dziedzinach.” 

Każdy ma możliwość podjęcia wymagającego ciężkiej pracy ryzyka, a zwycięstwo jest owocem jasno określonego celu i siły wystarczającej do jego realizacji. Dlatego trzeba rozwijać w sobie pasję i odważnie sięgać tam, gdzie boją się sięgać inni.