„Wszystko ma swoją przyczynę. Konkurencja, rynek czy sprzedaż – to wyzwania. Do sprostania tym wyzwaniom niezbędny jest pewien potencjał. Potencjałem lidera są kompetencje. To one decydują o skali sukcesu. Jestem przekonany, że wśród przeszkód na drodze rozwoju biznesu, udział czynników zewnętrznych jest niewielki. Większość tych blokujących czynników znajduje się wewnątrz firmy, a tym samym także w nas.”

Robert Zagożdżon przedstawia tu przykłady efektywnych biznesów i omawia mechanizmy ich sukcesu. Zjednoczenie wokół wspólnych wartości i celów to podstawa efektywnego działania. Odpowiednia interpretacja sygnałów oraz dobre porozumienie z rynkiem zależy od nas. Istota marketingu polega na umiejętności tworzenia potrzeb, jednak w kontekście idei wartości dochodzi tu także kwestia etyki.

Zjednoczenie wokół wspólnych wartości i celów to podstawa efektywnego działania.

Czy jednak warto ją brać pod uwagę, jeśli to kategorie skuteczności wpływają na wielkość sprzedaży? Czy wartości – jedność, miłość, zaufanie, lojalność, poświęcenie – mogą, i czy powinny być przedmiotem marketingu? Czy istnieje zależność między energią duchową a skutecznością działania we wszystkich obszarach życia, a zatem i w biznesie? Dylematów jest wiele, a odpowiedź na każdy z nich przekłada się na większą efektywność naszego biznesu.