Wyobraźmy sobie organizację idealną. Bez hierarchii, bez kierowników, bez systemów motywacyjnych. Organizację, w której struktura i procesy wspierają jej ewolucję, a każdy pracownik może być inicjatorem zmiany, mieć wkład w projekt, być odpowiedzialny za efektywność działania i realizację celów firmy, i czerpać z tego korzyści. Może sam organizować swoją pracę, może decydować o sposobie komunikacji. Organizację, w której konflikt jest traktowany jako szansa dla doskonalenia, pracownicy samodzielnie decydują o swoich zarobkach, a system jest transparentny.

UTOPIA ? NIEKONIECZNIE !

Pod tajemniczo brzmiącym hasłem „TURKUS”, kryje się cała filozofia, której celem jest pełna ekspresja talentów i zdolności, w przyjaznym i wspierającym środowisku pracy.

Wyznawanymi wartościami są:

  • efektywność
  • prostota
  • łatwość działania
  • zgodność z zasadami komunikacji bez przemocy

Bazą tego podejścia jest wzajemne zaufanie, współodpowiedzialność oraz zaangażowanie. Okazuje się bowiem, że bez szacunku, akceptacji i poczucia przynależności trudno jest tworzyć grupę. Na przeszkodzie do tworzenia więzi opartej na tych wartościach często stoi gniew, wstyd i poczucie winy.

Firmy turkusowe wychodzą z bardzo racjonalnego założenia – praca powinna być tak zorganizowana, aby dawać poczucie sensu, pozwalać na rozwój, oferować przestrzeń dla kreatywności i innowacyjności.

Firmy turkusowe wychodzą z bardzo racjonalnego założenia – praca powinna być tak zorganizowana, aby dawać poczucie sensu, pozwalać na rozwój, oferować przestrzeń dla kreatywności i innowacyjności. Aby dawać po prostu radość, szczęście i satysfakcję zamiast stresów, frustracji i poczucia przytłoczenia.

Najnowsze doświadczenia oraz badania naukowe potwierdzają, że ludzie mający wpływ na swoje środowisko pracy są bardziej kreatywni i lojalni. W turkusie liczy się talent człowieka i jego potrzeba poczucia dumy. Pozwolenie na zamiany ról i motywacja do rozwoju sprzyjają innowacyjności. A zadowolenie i duma z wykonywanej pracy przekładają się bezpośrednio na lepsze produkty i wyższe dochody.

Frederic Laloux w swojej książce „Pracować inaczej” ujął to najlepiej:„Kiedy działamy w głębokiej uczciwości i odpowiadamy pozytywnie na odczuwane w nas powołanie,wszechświat robi wszystko, by nam pomóc”.