Ciepłownie w poważnych kłopotach. Niektórym przedsiębiorcom grozi bankructwo lub podział.  Czy ratunkiem będzie konsolidacja przez PGE?

Według Rzeczpospolitej zagrożone są systemy ciepłownicze niespełniające standardów efektywności energetycznej w rozumieniu przepisów unijnych. W Polsce ponad 90% systemów ciepłowniczych z 400 przedsiębiorstw nie spełnia unijnych standardów.

Według  ekspertów przebudowa starych ciepłowni na układy kogeneracyjne będzie korzystna nie tylko z punktu widzenia funkcjonowania ciepłownictwa, ale również elektroenergetyki.

Na potrzeby te odpowiada Cogen Energy S.A. jedna z firm z grupy Investment Union S.E., która się zajmuje instalacją kogeneracyjnych rozwiązań w formule ESCO.