Błękitna Energia wygrała w badaniu „Dostawcy Gazu 2017”, Polskiego Instytutu Badań Jakości.

W październiku 2017 Polski Insytut Badań Jakości, w związku z rosnącym zainteresowaniem klientów rynkiem energetycznym, dokonał testu taryf gazu ziemnego świadczonych przez 15 dostawców. Oferta każdego z dostawców gazu ziemnego została poddana dokładnej analizie, za pomocą modelu opracowanego w kooperacji z ekspertami z Niemiec. Główne katergorie analizy to: cena, ogólne warunki oferty oraz przejrzystość oferty.

Na finalny wynik w badaniu największy wpływ miała zmienna „cena” (kategoria z największą wagą). Biorąc pod uwagę, iż na zmienną tą składały się różne scenariusze zużycia gazu, które same w sobie są  nieporównywalne, ze względu na duże różnice w wykorzystaniu paliwa gazowego, zdecydowano się podzielić tą zmienną według trzech kryteriów taryfowych tj. taryfy W1, taryfy W2 i taryfy W3.

I tak zwycięzcą w taryfie W2 okazała się Błękitna Energia przed Enigą i Audaxem. W taryfie W1 Błękitna Energia uplasowała się na drugim miejscu.