Inwestycja to – w ogólnym ujęciu – wykorzystanie środków finansowych w celu nabycia, utrzymania, utworzenia bądź zwiększenia kapitału. Wyróżnia się takimi cechami jak korzyści, nakład, ryzyko i czas. Jej przeciwieństwem jest konsumpcja.

Inwestycja wiąże się z wyrzeczeniem się obecnych, pewnych korzyści na rzecz niepewnych korzyści w przyszłości. Decyzje inwestycyjne podejmowane są najczęściej w oparciu o trzy główne czynniki: wielkość przychodów (bezpośrednio związanych z popytem), wysokość kosztów (związanych z wysokością stóp procentowych) i oczekiwania, czyli przewidywania w stosunku do gospodarki.

Na podstawie wieloletniego doświadczenia rynkowego Investment Union wyselekcjonowało następujące kluczowe czynniki skutecznych inwestycji:

Wysoki potencjał zysku – koncentracja na firmach działających na rozwijających się rynkach z chęcią i zdolnością do rozszerzenia dominującej pozycji rynkowej. Średni poziom dochodów takiej firmy powinien wynosić od 5 do 50 milionów dolarów.

 

Korzyści strukturalne – firma powinna odgrywać ważną rolę w przemyśle, nie tylko pod względem finansowym. Investment Union poszukuje firm, które osiągnęły sukces dzięki silnej orientacji na klienta, dominacji na rynkach niszowych oraz doskonałej redukcji kosztów.

 

Wykup akcji – zakup większości udziałów w spółkach i firm z niskim poziomem zadłużenia; przejęcia większościowych udziałów w spółkach, które wykazują zdolność do utrzymania wzrostu składki z rozsądnym poziomem długów.

 

Zaangażowanie – aktywność w finansowych, strategicznych i operacyjnych obszarach codziennej działalności firmy.

 

Partnerstwo –  zapewnienie przedsiębiorstwom wiedzę na rynku, utalentowanych menedżerów i różne rodzaje usług doradczych.

 

Stały i długoterminowy wzrost – w każdej z naszych inwestycji naliczamy kanadyjskie wartości biznesowe. Investment Union preferuje długie inwestycje, czyli takie o horyzoncie czasowym od 3 do 5 lat.

 

CSR – dbałość o środowisko i społeczności lokalne.

 

Obszar działania – w  Investment Union uważamy, że Europa Środkowo-Wschodnia jest obszarem o stabilnym znaczeniu politycznym, o wysokim zysku. Ponadto pozwala przewidzieć przyszłość przy niskim poziomie ryzyka. Widzimy również duży potencjał inwestycyjny na azjatyckich rynkach nieruchomości, a także na wzrastającym rynku nieruchomości i kredytach związanych z nimi w USA.