Zmiany w przepisach na poziomie Unii Europejskiej wpłyną na sytuację w Polsce. Negocjowany jest obecnie tzw. pakiet zimowy – między Parlamentem Europejskim z Radą UE.  Parlament Europejski głosował w styczniu 2018 r. nad trzema propozycjami wchodzącymi w skład pakietu. Projekty te dotyczyły zarządzania unią energetyczną, efektywności energetycznej, a także odnawialnych źródeł energii.

Rynek mocy, czyli system wsparcia jest obecnie w zawieszeniu. Przepis mówiący o tym, że umowa mocowa nie podlega wykonania do czasu zatwierdzenia rynku mocy przez Komisję Europejską, może spowodować, że dostawcy mocy nie będą otrzymywali płatności.