Tag: energia

Współpraca energetyczna z USA

W trakcie Polsko-Amerykańskiego Szczytu Gospodarczego 2018 w Warszawie, który otworzył Andrzej Duda, podkreślone zostało znaczenie współpracy energetycznej Polski i USA.  Prezydent wskazywał, że “mimo dzielącej nas fizycznej odległości, Stany Zjednoczone są jednym z najważniejszych partnerów biznesowych polskich firm w obszarze poza Unią Europejską”.
Na wstępie mówił jak bardzo cieszy go niezwykle “podobne spojrzenie na kwestie bezpieczeństwa energetycznego, które musi się opierać na dywersyfikacji kierunków, źródeł oraz dostawców, jak również wzmacnianiu potencjału krajowego wydobycia”.
Prezydent również oświadczył, że Polska bardzo sobie ceni współpracę energetyczną z USA. Jej dalsze wzmacnianie ma strategiczne cele i jest jednym z priorytetów polskich władz. Nasz kraj i Stany Zjednoczone muszą kontynuować wysiłki, po to aby region stał się wolny od wpływów monopolisty ze Wschodu. Przykładem tego typu działań jest m.in. oddanie terminala LNG w Świnoujściu im. prezydenta Lecha Kaczyńskiego, czy realizowany projekt Baltic Pipe.
Jak również podkreślał Prezydent “W dziedzinie energetyki Stany Zjednoczone i Polskę łączy krytyczna ocena projektu Nord Stream 2 jako projektu, który politycznie podważa polityczną solidarność Europy i zwiększa i tak już silną pozycję rynkową jednego dostawcy na rynku europejskim”.

“Polska konsekwentnie opowiadała się za modelem dywersyfikacji dostaw energii do Europy i tworzeniem realnej spójności energetycznej w naszym regionie. Dlatego kwestie energetyczne uczyniliśmy jednym z trzech filarów Inicjatywy Trójmorza skupiającej 12 państw regionu Europy Środkowo-Wschodniej.”

Prezydent określił również cel inicjatywy jakim jest “budowanie połączeń infrastrukturalnych i energetycznych na osi północ-południe”. “Pozwoli to uzyskać efekt regionalnej wartości dodanej naszego regionu w ramach Unii Europejskiej”.
Polsko-Amerykański Szczyt Gospodarczy to jedno z najważniejszych wydarzeń dotyczących relacji obu krajów w zakresie wymiany handlowej i inwestycji. Tegoroczna edycja miała wyjątkowy charakter z uwagi na 100. rocznicę nawiązania oficjalnych relacji między Polską a Stanami Zjednoczonymi.

OZE poprawia jakość powietrza w kraju

Dzisiaj podstawą bezpieczeństwa energetycznego Polski jest węgiel. Jednak ze względu na pogarszający się stan powietrza musimy rozwijać także alternatywne źródła energii, w tym OZE.

 

OZE przyczynia się do ograniczenia emisji szkodliwych gazów i pyłów do atmosfery. Dzięki temu poprawia się jakość powietrza. Ponadto, wykorzystanie tego typu źródeł energii wspiera realizację zobowiązań unijnych wynikających z polityki klimatyczno-energetycznej.  Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wspiera finansowo programy skierowane na rozwój odnawialnych źródeł energii w Polsce.

 

Minister środowiska Henryk Kowalczyk w rozmowie z Portalsamorządowy.pl podkreślał, że przyszłość w tym obszarze należy przede wszystkim do fotowoltaiki, biogazowni,  energetyki wodnej oraz geotermii.

 

Ważne jest również to, aby wziąć pod uwagę, że różne lokalizacje w Polsce ze względu na swoją specyfikę, mają różny potencjał w zakresie form energetyki odnawialnej. Ostateczny wybór rodzaju OZE, które będzie najlepiej dostosowany i tym samym przyniesie największe korzyści, powinno pozostawić się władzom lokalnym, które najlepiej znają specyfikę danego regionu.

 

Powstanie pierwsza na świecie morska elektrownia fotowoltaiczna?

Od kilku lat buduje się na świecie znajdujące się na zbiornikach wodnych elektrownie fotowoltaiczne. Jednak do tej pory żaden inwestor nie zrealizował takiego projektu na morzu. 

 

Morska energetyka wiatrowa niesie wiele zalet. Po pierwsze instalacje offshore mają dostęp do silniejszych i bardziej stabilnych wiatrów, dzięki temu są w stanie pracować z większą mocą niż ich wersje naziemne. Dodatkowo nie zajmują powierzchni, która może zostać wykorzystana w inny sposób, np. do powstawania nieruchomości.

 

Duńskie konsorcjum złożone z sześciu firm oraz instytucji naukowych zamierza wybudować na morzu pływającą elektrownię fotowoltaiczną. Na świecie jest to pierwszy tego typu projekt. Jego główną rolą będzie przede wszystkim wykazanie, na ile opłacalny i efektywny jest taki sposób pozyskiwania energii.

 

Celem zespołu inwestorów, którzy podjęli się tego wyzwania jest sprawdzenie na ile opłacalne i korzystne jest połączenie fotowoltaiki i energetyki wiatrowej na morzu. Pomiędzy poszczególnymi wiatrakami na farmie offshore znajdują się duże przestrzenie. Nie generują one energii. Natomiast umieszczenie w nich fotowoltaiki pozwoli znacznie zwiększyć ilość mocy pozyskiwaną z każdego metra kwadratowego powierzchni.

 

Na początku ma przyjąć formę malutkiej farmy, zajmująca jedynie 30 metrów kwadratowych. Ale w ostatecznym kształcie instalacja ma osiągnąć nawet 2500 metrów kw. powierzchni, (wartość ta może zostać jeszcze zmieniona).

 

Wyzwaniem dla tego typu inwestycji są przede wszystkim wysokie fale oraz częste na Morzu Północnym sztormy. Cały proces budowy ma trwać 3 lata, a według początkowych założeń, koszt budowy farmy wyniesie około dwa miliony euro. Jeżeli cały proces tworzenia pierwszej na świecie morskiej farmy fotowoltaicznej okaże się dobrym pomysłem, moduły szybko wypełnią „luki” wielu obecnych farm wiatrowych.

Rosnące zapotrzebowanie na magazyny energii

Rosnące problemy systemów elektroenergetycznych wpływają na rozwój światowego rynku magazynowania energii. W związku z tym widoczne jest ogromne przyśpieszenie oraz zapotrzebowanie na magazyny energii. Są to inteligentne rozwiązania oparte na wysokowydajnej technologii akumulacji i przetwarzania energii elektrycznej. Zapewniają bezpieczną dostawę, a stabilne i przemyślane metody gwarantują wysoką jakość i niezawodność działania przemysłowych rozwiązań akumulacji.

 

Głównym problemem systemów elektroenergetycznych jest zły stan sieci przesyłowych, ograniczający możliwość przyłączenia do nich nowych mocy. Uniemożliwia to bezpośrednio wywiązanie się z polityki klimatycznej Unii Europejskiej, która zobowiązuje do osiągnięcia 15 proc. udziału energii odnawialnej w całej konsumpcji w Polsce.

 

Kolejnym zauważalnym problemem jest wzrastająca podaż energii wytwarzanej w elektrowniach wiatrowych i fotowoltaicznych, niepokrywająca się czasowo z jej zapotrzebowaniem. Równocześnie system elektroenergetyczny będzie musiał zmierzyć się z konsekwentnie rosnącym popytem, w związku z rozwojem rynku samochodów elektrycznych, za którym nie nadąża proces rozbudowy infrastruktury wytwórczej. Postępujące problemy z zaspokojeniem potrzeb odbiorców na energię mogą prowadzić do przerw w dostawie prądu oraz stwarzają wysokie zagrożenie dla bezpieczeństwa energetycznego kraju.

 

Odpowiedzią na problemy dzisiejszej energetyki są „elastyczne” magazyny energii. Zapewniają one bezpieczną dostawę energii elektrycznej dla wymagających odbiorców. Stabilne i przemyślane rozwiązania gwarantują wysoką jakość i niezawodność działania przemysłowych instalacji zasilania z akumulacją energii zarówno na potrzeby redukcji tzw. pików energetycznych przy przekroczeniach mocy zamówionej, jak i dostawy energii elektrycznej w przypadku zaniku zasilania w sieci.

 

Komponenty zastosowane do budowy naszych magazynów energii stanowią połączenie zaawansowanej myśli inżynieryjnej w obszarze komponentów bazowych, jak i rozwiązań technicznych oraz doświadczenia z zakresu wdrożeń instalacji elektroenergetycznych. W naszej ofercie znajdują się gotowe moduły, które w dowolny sposób można skalować. Dla optymalizacji efektywności energetycznej, za każdym razem przygotowujemy rozwiązanie „szyte” na miarę na bazie technologii dostępnych na rynku, celem osiągnięcia maksymalnym parametrów u klienta – mówi  Adriana Glinka – Kłos – Prezes Zarządu PHE.

 

Ważnym czynnikiem przemawiającym za zastosowaniem magazynów energii jest poprawa jakości zasilania. Dotyczy to głównie końców sieci energetycznych np. w obszarach wiejskich, gdzie wahania napięcia mogą być powodem do niewłaściwej pracy urządzeń. Zastosowanie magazynów energii, pozwala uzyskać częściową lub całkowitą sezonową niezależność energetyczną i możliwość lepszego wykorzystania energii produkowanej w miejscu jej poboru.

 

Magazyny energii znajdujące się w ofercie Polskiego Holdingu Energetycznego są kompleksowym rozwiązaniem technologicznym, które w kontrolowany sposób zarówno dostarcza, jak i odbiera energię z sieci elektroenergetycznej, poprawiając jej parametry wyjściowe i umożliwiając w ten sposób integrację źródeł odnawialnych. Dzięki temu takie instalacje jak systemy fotowoltaiczne czy wiatrakowe pracują sprawnie i wydajnie.

 

Możliwa współpraca z wieloma źródłami energii sprawia, że rozwiązanie to jest uniwersalne i skalowalne, a szeroki zakres zastosowań oraz możliwość zdalnej kontroli i wizualizacji pracy systemu powoduje, że obsługa magazynu energii jest niezwykłe przyjazna użytkownikowi.

Pokrycie zapotrzebowania na węgiel wymaga zmniejszenia jego zużycia

Pokrycie zapotrzebowania  na węgiel w energetyce zapewni jedynie jego mniejsze zużycie. Wpłynie to również pozytywnie na obniżenie emisji smogowej. Takiego zdania jest dr hab. inż Marek Ściążko – profesor Akademii Górniczo-Hutniczej. Pracownik naukowy wskazuje również, że scenariusze, które były przedstawione w rządowym Programie dla sektora górnictwa są mało prawdopodobne.

Kluczowy segment, dla którego trzeba planować spójność możliwości dostaw krajowych to energetyka zawodowa. Nasz kraj z jednej strony chce się uniezależnić energetycznie, jednakże bez importu nie ma szans na zaspokojenie potrzeb rynkowych. Plan rozwoju wydobycia powinien brać pod uwagę przyszłe koszty tego procesu, a nie skupiać się głównie na dostępności technicznej.

Czy będą ulgi dla przedsiębiorstw energochłonnych?

Przedsiębiorcy, którzy zajmują się energią twierdzą, że opłata mocowa, może oznaczać dla nich koszt w wysokości 300 mln rocznie. Ma ona obowiązywać od 2020 roku.

Opłaty mocowe płacone przez konsumentów prądu przyczyniają się do pozyskiwania przez producentów energii środków na inwestycje w nowe moce wytwórcze. Przedsiębiorcy przestrzegają, że bez ulg w opłatach cały przemysł, który już obecnie bardzo ogranicza inwestycje, nie udźwignie nałożonego obciążenia.

Minister Tchórzewski zapytany o zdanie mówi „Ta sprawa jest właściwie w dyskusji; uczestniczy w tym pan Minister”, a WRDS komentuje sprawę następująco „Równocześnie do powyższych działań konieczne jest pilne zmniejszenie istotnie szkodzących nowym inwestycjom dolegliwości dla przemysłów energochłonnych w ramach przepisów o rynku mocy, tj przede wszystkim pilne i sprawne przeprowadzenie przed KE notyfikacji ulgi w opłacie mocowej oraz wprowadzenia przystającego do realiów prowadzenia działalności gospodarczej limitu wyłączeń dla jednostek redukcji zapotrzebowania, dających szansę przedsiębiorstwom energochłonnym na konkurowanie z wytwórcami w ramach rynku mocy”.

Weszła w życie ustawa dotycząca elektromobilności

Ustawa dotycząca elektromobilności i paliw alternatywnych po bardzo szybkim procedowaniu w parlamencie weszła w życie z dniem 22.02.2018. Zgodnie z tą ustawą wspierane będą samochody elektryczne, a infrastruktura umożliwiająca ich ładowanie będzie udoskonalana. Korzyściami dla obywateli korzystających z tego rodzaju pojazdów będą między innymi takie jak: zwolnienie z akcyzy, darmowe parkowanie czy możliwość korzystania z bus-pasów w godzinach szczytu.

Rynek mocy zamrożony

Zmiany w przepisach na poziomie Unii Europejskiej wpłyną na sytuację w Polsce. Negocjowany jest obecnie tzw. pakiet zimowy – między Parlamentem Europejskim z Radą UE.  Parlament Europejski głosował w styczniu 2018 r. nad trzema propozycjami wchodzącymi w skład pakietu. Projekty te dotyczyły zarządzania unią energetyczną, efektywności energetycznej, a także odnawialnych źródeł energii.

Rynek mocy, czyli system wsparcia jest obecnie w zawieszeniu. Przepis mówiący o tym, że umowa mocowa nie podlega wykonania do czasu zatwierdzenia rynku mocy przez Komisję Europejską, może spowodować, że dostawcy mocy nie będą otrzymywali płatności.

 

Ustawa o elektromobilności podpisana

Kancelaria prezydencka podała, że Andrzej Duda podpisał w poniedziałek ustawę o elektromobilności. Ministerstwo Energii przygotowało projekt, który ma na celu upowszechnienie w Polsce transportu z wykorzystaniem paliw alternatywnych.

Ta przełomowa ustawa stworzy podstawę dla polskiego biznesu i jest szansą na wykorzystanie potencjału sektora badawczo-rozwojowego, w szczególności sektora energii.

Projekt zakłada stworzenie systemu zachęt do zakupu samochodów elektrycznych, rozwój infrastruktury i wsparcie technologii.

Najważniejszym skutkiem nowych regulacji ma być zmniejszenie zużycia paliw tradycyjnych, a więc spadek zależności od importu ropy. Wpłynie to również na poprawę jakości powietrza.

 

Program o wartości 40 mld zł na wspieranie OZE w Polsce

Polski program wspierania energii ze źródeł odnawialnych, został zatwierdzony w środę przez Komisję Europejską. Producenci energii OZE otrzymają pomoc państwa. Wartość programu szacuje się na 40 mld zł.

Program to wsparcie dla rozwoju technologii energii ze źródeł odnawialnych. Jest także ważnym elementem w osiągnięciu przez Polskę celu zgodnego z dyrektywą unijną dot. OZE. Rozporządzenie to wyznaczyło udział energii z odnawialnych źródeł w końcowym zużyciu energii do 2020 r. dla każdego z państw członkowskich. Dla Polski udział ten wynosi 15%.