Tag: OZE

OZE poprawia jakość powietrza w kraju

Dzisiaj podstawą bezpieczeństwa energetycznego Polski jest węgiel. Jednak ze względu na pogarszający się stan powietrza musimy rozwijać także alternatywne źródła energii, w tym OZE.

 

OZE przyczynia się do ograniczenia emisji szkodliwych gazów i pyłów do atmosfery. Dzięki temu poprawia się jakość powietrza. Ponadto, wykorzystanie tego typu źródeł energii wspiera realizację zobowiązań unijnych wynikających z polityki klimatyczno-energetycznej.  Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wspiera finansowo programy skierowane na rozwój odnawialnych źródeł energii w Polsce.

 

Minister środowiska Henryk Kowalczyk w rozmowie z Portalsamorządowy.pl podkreślał, że przyszłość w tym obszarze należy przede wszystkim do fotowoltaiki, biogazowni,  energetyki wodnej oraz geotermii.

 

Ważne jest również to, aby wziąć pod uwagę, że różne lokalizacje w Polsce ze względu na swoją specyfikę, mają różny potencjał w zakresie form energetyki odnawialnej. Ostateczny wybór rodzaju OZE, które będzie najlepiej dostosowany i tym samym przyniesie największe korzyści, powinno pozostawić się władzom lokalnym, które najlepiej znają specyfikę danego regionu.

 

Powstanie pierwsza na świecie morska elektrownia fotowoltaiczna?

Od kilku lat buduje się na świecie znajdujące się na zbiornikach wodnych elektrownie fotowoltaiczne. Jednak do tej pory żaden inwestor nie zrealizował takiego projektu na morzu. 

 

Morska energetyka wiatrowa niesie wiele zalet. Po pierwsze instalacje offshore mają dostęp do silniejszych i bardziej stabilnych wiatrów, dzięki temu są w stanie pracować z większą mocą niż ich wersje naziemne. Dodatkowo nie zajmują powierzchni, która może zostać wykorzystana w inny sposób, np. do powstawania nieruchomości.

 

Duńskie konsorcjum złożone z sześciu firm oraz instytucji naukowych zamierza wybudować na morzu pływającą elektrownię fotowoltaiczną. Na świecie jest to pierwszy tego typu projekt. Jego główną rolą będzie przede wszystkim wykazanie, na ile opłacalny i efektywny jest taki sposób pozyskiwania energii.

 

Celem zespołu inwestorów, którzy podjęli się tego wyzwania jest sprawdzenie na ile opłacalne i korzystne jest połączenie fotowoltaiki i energetyki wiatrowej na morzu. Pomiędzy poszczególnymi wiatrakami na farmie offshore znajdują się duże przestrzenie. Nie generują one energii. Natomiast umieszczenie w nich fotowoltaiki pozwoli znacznie zwiększyć ilość mocy pozyskiwaną z każdego metra kwadratowego powierzchni.

 

Na początku ma przyjąć formę malutkiej farmy, zajmująca jedynie 30 metrów kwadratowych. Ale w ostatecznym kształcie instalacja ma osiągnąć nawet 2500 metrów kw. powierzchni, (wartość ta może zostać jeszcze zmieniona).

 

Wyzwaniem dla tego typu inwestycji są przede wszystkim wysokie fale oraz częste na Morzu Północnym sztormy. Cały proces budowy ma trwać 3 lata, a według początkowych założeń, koszt budowy farmy wyniesie około dwa miliony euro. Jeżeli cały proces tworzenia pierwszej na świecie morskiej farmy fotowoltaicznej okaże się dobrym pomysłem, moduły szybko wypełnią „luki” wielu obecnych farm wiatrowych.

Zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego dzięki kogeneracji

Wielokierunkowe podejście do zmian klimatycznych, efektywność pozyskiwania energii oraz poprawa bezpieczeństwa energetycznego, to obecne kierunki zainteresowania Unii Europejskiej.

Proces jednoczesnego produkowania ciepła i energii elektrycznej, czyli kogeneracja, jest uważana za jedną z najlepszych metod oszczędzania energii pierwotnej, a także redukcji emisji CO2.

Kogeneracja wpływa na bezpieczeństwo energetyczne, m.in poprzez zapewnienie ciągłości dostaw, dywersyfikację wykorzystania źródeł wytwarzania i ograniczenie uzależnienia od importu paliw.

 

Krzysztof Gigol, Prezes Zarządu Cogen Energy S.A., komentuje:

“Kogeneracja jest instalowana na miejscu, bezpośrednio w zakładzie u klienta. Dzięki temu omijamy sieć dystrybucyjną lokalnego Operatora Systemu Dystrybucyjnego. W Polsce sieci przesyłowe charakteryzują się bardzo złym stanem technicznym i są źródłem awarii, którym często ulegają podczas niesprzyjających warunków atmosferycznych, co w konsekwencji prowadzi do braków zasilania.

Jednostki kogeneracyjne instalowane w zakładach przemysłowych najczęściej charakteryzują się niższą mocą elektryczną od maksymalnego zapotrzebowania zakładu (podobnie jak zasilanie rezerwowe). Jest to związane z ekonomiką – zwrot z inwestycji jest najkrótszy wówczas, gdy urządzenie pracuje przy maksymalnym obciążeniu. Oznacza to, że w przypadku braku zasilania z sieci elektroenergetycznej przykładowy zakład nie będzie otrzymywał pełnej mocy, ale również nie zatrzyma produkcji, ponieważ newralgiczne instalacje będą miały zasilanie.

Reasumując: kogeneracja jest swoistym agregatem prądotwórczym i służy jako zasilanie awaryjne – w przypadku odcięcia sieci energetycznej prąd w urządzeniu będzie produkowany i dostarczany do zakładu zgodnie z mocą urządzenia. Dodatkowo kogeneracja produkuje ciepło w skojarzeniu więc zastępuje dotychczas stosowane źródła ciepła”.

 

Rynek mocy zamrożony

Zmiany w przepisach na poziomie Unii Europejskiej wpłyną na sytuację w Polsce. Negocjowany jest obecnie tzw. pakiet zimowy – między Parlamentem Europejskim z Radą UE.  Parlament Europejski głosował w styczniu 2018 r. nad trzema propozycjami wchodzącymi w skład pakietu. Projekty te dotyczyły zarządzania unią energetyczną, efektywności energetycznej, a także odnawialnych źródeł energii.

Rynek mocy, czyli system wsparcia jest obecnie w zawieszeniu. Przepis mówiący o tym, że umowa mocowa nie podlega wykonania do czasu zatwierdzenia rynku mocy przez Komisję Europejską, może spowodować, że dostawcy mocy nie będą otrzymywali płatności.

 

Konkurs dla start-upów “Impact Yourself”

Wystartował konkurs dla start-upów „IMPACT YOURSELF and grow a smart business”, którego organizatorem jest Robert Zagożdżon. Celem jest wsparcie rozwoju start-upów z branży energetycznej i ciepłowniczej oraz wspólne poszukiwanie nowoczesnych rozwiązań.

“Wierzę, że połączenie wieloletniego doświadczenia naszych specjalistów z innowacyjnym myśleniem młodych przedsiębiorców i naukowców, może odmienić oblicze energetyki w Polsce i na świecie” – twierdzi organizator

Formularz zgłoszenia, regulamin i wszystkie szczegóły na stronie: www.impactyourself.pl Pula nagród to milion złotych!

 

OZE będzie stanowić jedną trzecią polskiego miksu energetycznego

Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej szacuje, że za kilkanaście lat OZE będzie stanowić co najmniej jedną trzecią polskiego miksu energetycznego.

Elektrownie o łącznej mocy 20 GW, w zdecydowanej większości węglowe, zostaną w Polsce wyłączone do 2035 roku. W ich miejsce powstaną nowe źródła. Zakłada się, że OZE w tym miksie powinny mieć 32,7 proc. udziału.

Jednak jeśli do tego czasu nie powstanie planowana elektrownia jądrowa, znaczenie OZE wzrośnie jeszcze bardziej.

Aby do tego doszło, konieczne jest wprowadzenie zmian w przepisach m.in w ustawie o OZE i tzw. ustawie odległościowej, która reguluje minimalne odległości wiatraków od siedlisk ludzkich.

Innowacyjne rozwiązania Investment Union

Holding Investment Union to spółki, których główny zakres zainteresowania dotyczy rynku energetycznego i nieruchomości oraz projektów proekologicznych, a także tworzenia projektów finansowanych społecznościowo (crowdfunding).

Jednym z projektów, w które inwestuje Investment Union jest WeEnergy, usługa Energii dla firm.  To produkt nagrodzony w konkursie „Liderzy Świata Energii” podczas Konferencji Energetycznej EuroPOWER. Statuetka w kategorii „Innowacja Roku” przyznawana jest metodom, które przyczyniają się do zmiany na rynku energii i wytyczają nowe kierunki jego rozwoju.

Innowacja usługi WeEnergy dotyczy zmianny roli klienta na rynku energetycznym oraz umożliwia przedsiębiorstwom rozwój biznesu, dzięki możliwości produkcji energii z własnych źródeł.

“We Energy to rewolucyjna i pierwsza tak całościowa oferta na rynku od alternatywnego sprzedawcy energii. Poszliśmy o krok dalej niż konkurencja i obok sprzedaży energii, oferujemy instalację fotowoltaiczną oraz zapewniamy odkup nadwyżek wyprodukowanej energii. Wszystkie parametry zostaną precyzyjnie dopasowane do specyfiki przedsiębiorstwa, co pozwoli na maksymalizację korzyści”  – mówi Wojciech Pomykała, prezes Energii dla firm

 

 

Program o wartości 40 mld zł na wspieranie OZE w Polsce

Polski program wspierania energii ze źródeł odnawialnych, został zatwierdzony w środę przez Komisję Europejską. Producenci energii OZE otrzymają pomoc państwa. Wartość programu szacuje się na 40 mld zł.

Program to wsparcie dla rozwoju technologii energii ze źródeł odnawialnych. Jest także ważnym elementem w osiągnięciu przez Polskę celu zgodnego z dyrektywą unijną dot. OZE. Rozporządzenie to wyznaczyło udział energii z odnawialnych źródeł w końcowym zużyciu energii do 2020 r. dla każdego z państw członkowskich. Dla Polski udział ten wynosi 15%.

 

Unia Europejska rezygnuje z paliw kopalnych

W materiałach Komisji Europejskiej czytamy, że celem UE jest odejście od paliw kopalnych. Europa jest w procesie przechodzenia na system z nieznacznym udziałem węglowodorów. Obserwujemy ciągły wzrost udziału energii z odnawialnych źródeł na terenie Unii Europejskiej. W 2020 roku odsetek ten może wynosić już 20%.

Według prezesa Energetycznego Centrum, Kamila Zabronia:

„Ta tendencja wydaje się nieuchronna. Kluczowym wyzwaniem dla polskiej energetyki jest odnalezienie własnej drogi dla nowego miksu energetycznego w taki sposób, aby udział paliw kopalnych systematycznie malał przy jednoczesnym utrzymaniu konkurencyjności gospodarki oraz aby koszty społeczne nie były zbyt wysokie”.”

Światowa energetyka w 2040 roku

Międzynarodowa Agencja Energii opublikowała raport, który pokazuje najważniejsze trendy kształtujące światową energetykę. Mowa o 700 stronicowym Światowym Przeglądzie Energetycznym, który poddaje analizie wdrażane oraz zapowiedziane polityki energetyczne wszystkich krajów.

Według analityków Międzynarodowej Agencji Energii (MAE), do 2040 roku globalne zużycie energii będzie wynosiło tyle, ile obecnie wynosi zapotrzebowanie Chin i Indii łącznie. Jest to skutek wielu czynników, m.in wzrostu liczby ludności oraz rozwoju gospodarczego.
Jednym z głównych megatrendów, według MAE, ma być dynamiczny rozwój i malejące ceny odnawialnych źródeł energii (OZE). Przykładowo – koszty uzyskania energii z paneli słonecznych do 2010 roku spadły o 70%. Szacuje się, że globalny udział OZE w produkcji energii, do 2040 roku, zwiększy się o 40%. OZE ma być dla Unii Europejskiej najistotniejszym źródłem energii już z początkiem lat 30-tych.