Tag: Biomasa

Ministerstwo Środowiska na temat odnawialnych źródeł energii

3 listopada odbyła się konferencja w Ministerstwie Środowiska w sprawie odnawialnych źródeł energii. Szczególnie został podkreślony potencjał drewna, wody oraz geotermii dla energetyki kraju.

Jednym z kluczowych obecnie dla Ministerstwa projektów jest ten dotyczący energii geotermalnej. Wiceminister Paweł Sałek podkreślił, że ma ona kluczowe znaczenie „dla dalszego rozwoju Polski”. We wrześniu podpisano już pierwsze umowy na dofinansowania geotermii w polskich miastach.

Z kolei na drewnie, jako surowcu energetycznym, skupił się wiceminister Artur Konieczny. Pozyskane z lasów drewno stanowi najważniejsze źródło biomasy na cele energetyczne – twierdzi.

Odpowiedzialny za gospodarkę wodną, wiceminister Mariusz Gajda, przedstawił program, którego celem jest wsparcie budowy małych zbiorników oraz stopni wodnych na rzekach.

– Potencjał techniczny w zakresie energetyki wodnej w Polsce wykorzystany jest w niespełna 20%. Mamy więc do zagospodarowania pozostałe ponad 80%, jeśli chodzi o wykorzystanie wody do produkcji energii elektrycznej – powiedział wiceminister Gajda.

W ocenie zarządzających PFE FIZAN wypowiedź ministrów rządu Rzeczpospolitej Polskiej, należy uznać za niezwykle ciekawą, a nawet inspirującą. Szczególnie ważna wydaje się deklaracja dotycząca pozyskiwania energii z biomasy.

W naszej opinii rozwój biogazownii jest nie tylko sposobem na ekologiczne pozyskiwanie energii elektrycznej, ale również na efektywne wytwarzanie ciepła, w procesie nazywanym kogeneracją.

Na pewno ciekawym projektem jest rozwój elektrownii wodnych, choć tutaj uważamy, że jest to w przeciwieństwie do budowy biogazownii proces długoterminowy, wymagający istotnych nakładów kapitałowych.