Tag: Polski Fundusz Energetyczny

Rosnące zapotrzebowanie na magazyny energii

Rosnące problemy systemów elektroenergetycznych wpływają na rozwój światowego rynku magazynowania energii. W związku z tym widoczne jest ogromne przyśpieszenie oraz zapotrzebowanie na magazyny energii. Są to inteligentne rozwiązania oparte na wysokowydajnej technologii akumulacji i przetwarzania energii elektrycznej. Zapewniają bezpieczną dostawę, a stabilne i przemyślane metody gwarantują wysoką jakość i niezawodność działania przemysłowych rozwiązań akumulacji.

 

Głównym problemem systemów elektroenergetycznych jest zły stan sieci przesyłowych, ograniczający możliwość przyłączenia do nich nowych mocy. Uniemożliwia to bezpośrednio wywiązanie się z polityki klimatycznej Unii Europejskiej, która zobowiązuje do osiągnięcia 15 proc. udziału energii odnawialnej w całej konsumpcji w Polsce.

 

Kolejnym zauważalnym problemem jest wzrastająca podaż energii wytwarzanej w elektrowniach wiatrowych i fotowoltaicznych, niepokrywająca się czasowo z jej zapotrzebowaniem. Równocześnie system elektroenergetyczny będzie musiał zmierzyć się z konsekwentnie rosnącym popytem, w związku z rozwojem rynku samochodów elektrycznych, za którym nie nadąża proces rozbudowy infrastruktury wytwórczej. Postępujące problemy z zaspokojeniem potrzeb odbiorców na energię mogą prowadzić do przerw w dostawie prądu oraz stwarzają wysokie zagrożenie dla bezpieczeństwa energetycznego kraju.

 

Odpowiedzią na problemy dzisiejszej energetyki są „elastyczne” magazyny energii. Zapewniają one bezpieczną dostawę energii elektrycznej dla wymagających odbiorców. Stabilne i przemyślane rozwiązania gwarantują wysoką jakość i niezawodność działania przemysłowych instalacji zasilania z akumulacją energii zarówno na potrzeby redukcji tzw. pików energetycznych przy przekroczeniach mocy zamówionej, jak i dostawy energii elektrycznej w przypadku zaniku zasilania w sieci.

 

Komponenty zastosowane do budowy naszych magazynów energii stanowią połączenie zaawansowanej myśli inżynieryjnej w obszarze komponentów bazowych, jak i rozwiązań technicznych oraz doświadczenia z zakresu wdrożeń instalacji elektroenergetycznych. W naszej ofercie znajdują się gotowe moduły, które w dowolny sposób można skalować. Dla optymalizacji efektywności energetycznej, za każdym razem przygotowujemy rozwiązanie „szyte” na miarę na bazie technologii dostępnych na rynku, celem osiągnięcia maksymalnym parametrów u klienta – mówi  Adriana Glinka – Kłos – Prezes Zarządu PHE.

 

Ważnym czynnikiem przemawiającym za zastosowaniem magazynów energii jest poprawa jakości zasilania. Dotyczy to głównie końców sieci energetycznych np. w obszarach wiejskich, gdzie wahania napięcia mogą być powodem do niewłaściwej pracy urządzeń. Zastosowanie magazynów energii, pozwala uzyskać częściową lub całkowitą sezonową niezależność energetyczną i możliwość lepszego wykorzystania energii produkowanej w miejscu jej poboru.

 

Magazyny energii znajdujące się w ofercie Polskiego Holdingu Energetycznego są kompleksowym rozwiązaniem technologicznym, które w kontrolowany sposób zarówno dostarcza, jak i odbiera energię z sieci elektroenergetycznej, poprawiając jej parametry wyjściowe i umożliwiając w ten sposób integrację źródeł odnawialnych. Dzięki temu takie instalacje jak systemy fotowoltaiczne czy wiatrakowe pracują sprawnie i wydajnie.

 

Możliwa współpraca z wieloma źródłami energii sprawia, że rozwiązanie to jest uniwersalne i skalowalne, a szeroki zakres zastosowań oraz możliwość zdalnej kontroli i wizualizacji pracy systemu powoduje, że obsługa magazynu energii jest niezwykłe przyjazna użytkownikowi.

Powstał kolejny Klaster Energii Odnawialnej

Jelenia Góra dołączyła do lokalnego systemu wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych. To ważny krok na drodze do samowystarczalności energetycznej miasta. Dla całej Kotliny Jeleniogórskiej oznacza to poprawę jakości powietrza.

W ramach klastra możliwa stanie się produkcja energii ze słońca, geotermii i odpadów. Ustawa o lokalnych systemach wytwarzania energii zakłada, że obszar funkcjonowania klastra nie może przekraczać granic jednego powiatu lub pięciu gmin. Jelenia Góra planuje stworzyć Centrum Energii Odnawialnej Jelenia Góra, czyli elektrowni fotowoltaicznej, na którą złoży się około 30 tys. paneli. Celem jest uzyskanie dla powiatu jeleniogórskiego całkowitej samowystarczalności energetycznej.

Robert Zagożdżon, założyciel Investment Union S.E.: “Idea klastrów energetycznych wpisuje się w formułę rozwoju energetyki rozproszonej opartej na oszczędnościach generowanych przez lokalne wytwarzanie energii w pobliżu odbiorcy. To są rozwiązania na dużą skalę, bardzo spójne z tym, co już robi Polski Fundusz Energetyczny FIZAN  i Investment Union S.E. Klastry energetyczne cieszą się w Polsce coraz większym zainteresowaniem, a plany energetyczne Unii Europejskiej w następnych latach zmierzają do znacznego ograniczenia zużycia energii“.

Metan – odpad czy cenny surowiec?

Polska ujmuje nieznaczną ilość metanu, choć już dawno temu przestał być postrzegany jako zagrożenie i odpad. Zasoby bilansowe tego cennego surowca wynoszą 170 mld m³, natomiast potencjał zasobowy oceniany jest na 230-250 mld m³.

Właśnie trwa pierwszy etap programu Geo-Metan w Gilowicach, który dotyczy przedeksploatacyjnego ujęcia metanu. Projekt jest częścią rządowej strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju. Partnerem PGNiG w projekcie zostali Państwowy Instytut Geologiczny i Państwowy Instytut Badawczy.

Polski Fundusz Energetyczny FIZAN inwestuje w różne segmenty rynku energetycznego. Z perspektywy zarządzających funduszem, wszelkie informacje o możliwości pozyskania dodatkowego źródła energii stanowią istotną informacje z perspektywy polityki inwestycyjnej funduszu.

 Metan może być paliwem wykorzystywanym w kogeneracji, czyli procesie jednoczesnej produkcji energii elektrycznej i  ciepła. Przez wiele lat metan uważany był jako produkt odpadowy, uwalniany przy okazji prac wydobywczych i najczęściej traktowany jako gaz o niewielkim znaczeniu z powodu problemów z jego odzyskiwaniem i późniejszym zagospodarowaniem.

 W jednostkach kogeneracyjnych zasilanych gazem energia cieplna pochodzi z chłodzenia bloku silnika napędzającego generator prądu i w związku z tym jest produkowana od momentu uruchomienia jednostki. Niestety w przemyśle wydobywczym rzadko jest potrzebne ciepło.

W górnictwie od pewnego czasu częściowo metan jest spalany w urządzeniach kogeneracyjnych wytwarzających energię cieplną i energię elektryczną, jednak ciepło w większości przypadków jest zbędne i wyrzucane bezpośrednio do atmosfery. Zmniejsza to ekonomikę produkcji, a zdecydowanie lepszym rozwiązaniem jest dodatkowa instalacja sprężarek sorpcyjnych, za pomocą których można zamienić ciepło na chłód. Chłód z kolei jest wykorzystywany w przemyśle wydobywczym.

 Kogeneracja znajduje już zastosowanie w górnictwie, ale na dzień dzisiejszy jest to niewielka skala. Jeśli uda się lepiej wykorzystywać metan (dzięki nowym technologiom pozyskania tego gazu) to kogeneracja będzie miała bardzo duże możliwości, szczególnie jeśli się ją rozszerzy do trigeneracji, czyli produkowania chłodu bezpośrednio z ciepła.

 Urządzenia kogeneracyjne oparte o silniki spalinowe są najczęściej zasilane gazem ziemnym, który jest dość drogim paliwem. Z ekonomicznego punktu widzenia im tańsze paliwo, tym lepiej, bo taniej produkujemy energię elektryczną i cieplną w kogeneracji.

 Powinniśmy mieć nadzieję na powodzenie projektu badawczego Geo-Metan, ponieważ jeśli projekt ten odniesie sukces, wówczas PGNiG z czterech punktów będzie pozyskiwać do 1,5 mld m³ metanu rocznie. Taka ilość dodatkowego gazu spowoduje spadek cen paliwa, co z kolei jest dobrą prognozą dla kogeneracji.

 

 

 

 

Ministerstwo Środowiska na temat odnawialnych źródeł energii

3 listopada odbyła się konferencja w Ministerstwie Środowiska w sprawie odnawialnych źródeł energii. Szczególnie został podkreślony potencjał drewna, wody oraz geotermii dla energetyki kraju.

Jednym z kluczowych obecnie dla Ministerstwa projektów jest ten dotyczący energii geotermalnej. Wiceminister Paweł Sałek podkreślił, że ma ona kluczowe znaczenie „dla dalszego rozwoju Polski”. We wrześniu podpisano już pierwsze umowy na dofinansowania geotermii w polskich miastach.

Z kolei na drewnie, jako surowcu energetycznym, skupił się wiceminister Artur Konieczny. Pozyskane z lasów drewno stanowi najważniejsze źródło biomasy na cele energetyczne – twierdzi.

Odpowiedzialny za gospodarkę wodną, wiceminister Mariusz Gajda, przedstawił program, którego celem jest wsparcie budowy małych zbiorników oraz stopni wodnych na rzekach.

– Potencjał techniczny w zakresie energetyki wodnej w Polsce wykorzystany jest w niespełna 20%. Mamy więc do zagospodarowania pozostałe ponad 80%, jeśli chodzi o wykorzystanie wody do produkcji energii elektrycznej – powiedział wiceminister Gajda.

W ocenie zarządzających PFE FIZAN wypowiedź ministrów rządu Rzeczpospolitej Polskiej, należy uznać za niezwykle ciekawą, a nawet inspirującą. Szczególnie ważna wydaje się deklaracja dotycząca pozyskiwania energii z biomasy.

W naszej opinii rozwój biogazownii jest nie tylko sposobem na ekologiczne pozyskiwanie energii elektrycznej, ale również na efektywne wytwarzanie ciepła, w procesie nazywanym kogeneracją.

Na pewno ciekawym projektem jest rozwój elektrownii wodnych, choć tutaj uważamy, że jest to w przeciwieństwie do budowy biogazownii proces długoterminowy, wymagający istotnych nakładów kapitałowych.

Najlepsza oferta spółki Polskiego Funduszu Energetycznego – Błękitna Energia

Błękitna Energia wygrała w badaniu „Dostawcy Gazu 2017”, Polskiego Instytutu Badań Jakości.

W październiku 2017 Polski Insytut Badań Jakości, w związku z rosnącym zainteresowaniem klientów rynkiem energetycznym, dokonał testu taryf gazu ziemnego świadczonych przez 15 dostawców. Oferta każdego z dostawców gazu ziemnego została poddana dokładnej analizie, za pomocą modelu opracowanego w kooperacji z ekspertami z Niemiec. Główne katergorie analizy to: cena, ogólne warunki oferty oraz przejrzystość oferty.

Na finalny wynik w badaniu największy wpływ miała zmienna „cena” (kategoria z największą wagą). Biorąc pod uwagę, iż na zmienną tą składały się różne scenariusze zużycia gazu, które same w sobie są  nieporównywalne, ze względu na duże różnice w wykorzystaniu paliwa gazowego, zdecydowano się podzielić tą zmienną według trzech kryteriów taryfowych tj. taryfy W1, taryfy W2 i taryfy W3.

I tak zwycięzcą w taryfie W2 okazała się Błękitna Energia przed Enigą i Audaxem. W taryfie W1 Błękitna Energia uplasowała się na drugim miejscu.

 

 

Wywiad z Robertem Zagożdżonem

W najnowszym numerze Forbsa polecamy wywiad z Robertem Zagożdżonem, założycielem Polskiego Funduszu Energetycznego FIZAN. Biznesmen dzieli się swoim przepisem na sukces oraz zdradza dalsze plany na przyszłość.

“Sukcesy zobowiązują do odpowiedzialności i wytwarzają jeszcze większą presję w dążeniu do doskonałości, ale to dążenie do jak największej produktywności jest największym motywatorem.”

Zapraszamy do lektury!

 

 

 

 

Investment Union pod lupą specjalistów

W ubiegłym tygodniu nasz artykuł na temat Polskiego Funduszu Energetycznego spowodował prawdziwe poruszenie w mediach branżowych. Publikacja miała charakter informacyjny i rzeczowo wyjaśniała czym jest i jak działa Fundusz. Cytowały nas m.in. renomowane biznesgazeta.pl, pulsinwestycji.pl, nf.pl oraz inwestycje.pl. Zapraszamy do lektury na:

//www.biznesgazeta.pl/czym-polski-fundusz-energetyczny-fizan/
//www.gazetafinansowa.net/czym-polski-fundusz-energetyczny-fizan/
//wiadomosci.businesstimes.pl/czym-polski-fundusz-energetyczny-fizan/
//www.gazetainwestycyjna.pl/czym-polski-fundusz-energetyczny-fizan/
//www.pulsinwestycji.pl/czym-polski-fundusz-energetyczny-fizan/
//www.irk-wse.pl/inwestycje/czym-jest-polski-fundusz-energetyczny-fizan/gra_qlbm