Tag: Komisja Europejska

Parlament Europejski wyraża wstępną zgodę na nowe prawa dla konsumentów energii elektrycznej

Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii (ITRE) w Parlamencie Europejskim zdecydowała się na wprowadzenie przepisów poszerzających prawa konsumentów. Komisja kierowana przez Jerzego Buzka podkreśliła, że konsumenci powinien mieć prawo do uczestnictwa rynku energetycznym wytwarzając legalnie i sprzedając własną energię lokalnie lub do sieci. W tej propozycji znajduje się między innymi zapis, który mówi o szybszej możliwości zmiany dostawców przez konsumenta, a także udostępnienie konsumentom narzędzi porównania poszczególnych dostawców. Parlament Europejski przyjmuje propozycje i będą się odbywały dalsze rozmowy nad tym tematem.

Program o wartości 40 mld zł na wspieranie OZE w Polsce

Polski program wspierania energii ze źródeł odnawialnych, został zatwierdzony w środę przez Komisję Europejską. Producenci energii OZE otrzymają pomoc państwa. Wartość programu szacuje się na 40 mld zł.

Program to wsparcie dla rozwoju technologii energii ze źródeł odnawialnych. Jest także ważnym elementem w osiągnięciu przez Polskę celu zgodnego z dyrektywą unijną dot. OZE. Rozporządzenie to wyznaczyło udział energii z odnawialnych źródeł w końcowym zużyciu energii do 2020 r. dla każdego z państw członkowskich. Dla Polski udział ten wynosi 15%.