Tag: magazyn energii

Rosnące zapotrzebowanie na magazyny energii

Rosnące problemy systemów elektroenergetycznych wpływają na rozwój światowego rynku magazynowania energii. W związku z tym widoczne jest ogromne przyśpieszenie oraz zapotrzebowanie na magazyny energii. Są to inteligentne rozwiązania oparte na wysokowydajnej technologii akumulacji i przetwarzania energii elektrycznej. Zapewniają bezpieczną dostawę, a stabilne i przemyślane metody gwarantują wysoką jakość i niezawodność działania przemysłowych rozwiązań akumulacji.

 

Głównym problemem systemów elektroenergetycznych jest zły stan sieci przesyłowych, ograniczający możliwość przyłączenia do nich nowych mocy. Uniemożliwia to bezpośrednio wywiązanie się z polityki klimatycznej Unii Europejskiej, która zobowiązuje do osiągnięcia 15 proc. udziału energii odnawialnej w całej konsumpcji w Polsce.

 

Kolejnym zauważalnym problemem jest wzrastająca podaż energii wytwarzanej w elektrowniach wiatrowych i fotowoltaicznych, niepokrywająca się czasowo z jej zapotrzebowaniem. Równocześnie system elektroenergetyczny będzie musiał zmierzyć się z konsekwentnie rosnącym popytem, w związku z rozwojem rynku samochodów elektrycznych, za którym nie nadąża proces rozbudowy infrastruktury wytwórczej. Postępujące problemy z zaspokojeniem potrzeb odbiorców na energię mogą prowadzić do przerw w dostawie prądu oraz stwarzają wysokie zagrożenie dla bezpieczeństwa energetycznego kraju.

 

Odpowiedzią na problemy dzisiejszej energetyki są „elastyczne” magazyny energii. Zapewniają one bezpieczną dostawę energii elektrycznej dla wymagających odbiorców. Stabilne i przemyślane rozwiązania gwarantują wysoką jakość i niezawodność działania przemysłowych instalacji zasilania z akumulacją energii zarówno na potrzeby redukcji tzw. pików energetycznych przy przekroczeniach mocy zamówionej, jak i dostawy energii elektrycznej w przypadku zaniku zasilania w sieci.

 

Komponenty zastosowane do budowy naszych magazynów energii stanowią połączenie zaawansowanej myśli inżynieryjnej w obszarze komponentów bazowych, jak i rozwiązań technicznych oraz doświadczenia z zakresu wdrożeń instalacji elektroenergetycznych. W naszej ofercie znajdują się gotowe moduły, które w dowolny sposób można skalować. Dla optymalizacji efektywności energetycznej, za każdym razem przygotowujemy rozwiązanie „szyte” na miarę na bazie technologii dostępnych na rynku, celem osiągnięcia maksymalnym parametrów u klienta – mówi  Adriana Glinka – Kłos – Prezes Zarządu PHE.

 

Ważnym czynnikiem przemawiającym za zastosowaniem magazynów energii jest poprawa jakości zasilania. Dotyczy to głównie końców sieci energetycznych np. w obszarach wiejskich, gdzie wahania napięcia mogą być powodem do niewłaściwej pracy urządzeń. Zastosowanie magazynów energii, pozwala uzyskać częściową lub całkowitą sezonową niezależność energetyczną i możliwość lepszego wykorzystania energii produkowanej w miejscu jej poboru.

 

Magazyny energii znajdujące się w ofercie Polskiego Holdingu Energetycznego są kompleksowym rozwiązaniem technologicznym, które w kontrolowany sposób zarówno dostarcza, jak i odbiera energię z sieci elektroenergetycznej, poprawiając jej parametry wyjściowe i umożliwiając w ten sposób integrację źródeł odnawialnych. Dzięki temu takie instalacje jak systemy fotowoltaiczne czy wiatrakowe pracują sprawnie i wydajnie.

 

Możliwa współpraca z wieloma źródłami energii sprawia, że rozwiązanie to jest uniwersalne i skalowalne, a szeroki zakres zastosowań oraz możliwość zdalnej kontroli i wizualizacji pracy systemu powoduje, że obsługa magazynu energii jest niezwykłe przyjazna użytkownikowi.