Tag: PFI

Innowacyjna technologia Blue Boson – oszczędności w kosztach wytwarzania ciepła

Z najnowszego raportu Międzynarodowej Agencji Energii wynika, że do 2040 roku, światowe zużycie energii wzrośnie o ponad 50%. Jednym z założeń pakietu energetyczno-klimatycznego, przyjętego przez Parlament Europejski w 2008 roku, jest podnoszenie efektywności energetycznej. Każde państwo członkowskie jest zobowiązane osiągnąć cele, m.in dotyczące pozbycia się utrudnień wpływających na końcowe wykorzystanie energii, tak aby zwiększyć efektywność.

Polski Fundusz Innowacji S.A proponuje rozwiązania, które zaspokajają te zobowiązania.

Spółka ta inwestuje w przedsiębiorstwa działające w sektorze energetycznym. Jest jedynym dystrybutorem na Polskę rozwiązania energetycznego oferowanego przez Blue Boson SE., technologii SCAT® i SCAT REXCIT®

Blue Boson SE to wyłączny dystrybutor pro-ekologicznej i innowacyjnej technologii gwarantującej do 25% oszczędności kosztów produkcji ciepła lub chłodu. Efekty te są osiągane dzięki urządzeniom SCAT® i SCAT REXCIT®. Technologia zmienia właściwości medium (np. cieczy) grzewczego lub chłodzącego na poziomie cząsteczkowym. Urządzenia SCAT® i SCAT REXCIT® na przestrzeni ostatnich 20 lat przeszły poprzez badania  i rozwój technologiczny, poddane zostały wymagającym testom i znalazły zastosowanie w dziesiątkach instalacji w różnych gałęziach przemysłu. To przepływowe, hydrauliczne moduły, wyposażone w komorę jonizacyjną  i  polaryzacyjną, system sterowania oraz źródło zasilania. Dodatkowo może być wyposażone w otwór umożliwiający odprowadzenie osadów oraz gazów.

Opatentowana metoda modyfikuje na poziomie molekularnym wodę, jak również inne ciekłe media w dwóch obszarach: fizyko – chemicznym i energetycznym. Podstawowymi zaletami działania urządzeń SCAT® oraz SCAT REXCIT® to zwiększenie efektywności systemu grzewczego, redukcja gazów cieplarnianych czy oszczędność paliwa podczas procesu produkcji energii cieplnej. Technologia Blue Boson SE wzbudziła ogromne zainteresowanie podczas XIX Sympozjum Energetyka Bełchatów, a także w czasie konferencji ciepłowniczej w Międzyzdrojach.

 

“Innowacyjna technologia Blue Boson, na podstawie dotychczasowych doświadczeń na Słowacji, może okazać się przełomową jeżeli chodzi o podejście do kosztów produkcji ciepła. W tym segmencie klientów koszty produkcji liczone są w dziesiątkach i setkach milionów złotych, co powoduje, że każdy procent uzyskanych oszczędności stanowi znaczącą pozycję w bilansie każdego podmiotu gospodarczego.

PFI S.A, jako wyłączny dystrybutor tej technologii, wzbudził wśród potencjalnych klientów spore zainteresowanie. Prowadzonych jest wiele działań handlowych, z których kilka jest w trakcie procesu ustalania szczegółów technicznych, bądź wręcz jest w trakcie negocjacji. Najbliższe miesiaące pozwolą na pełną prezentację wyników uzyskanych oszczędności” – komentuje Marian Pijarski, Prezes Zarządu Polskiego Funduszu Innowacji

Blue Boson – Oszczędności na kosztach produkcji ciepła i chłodu. Ekologicznie i bez nakładów inwestycyjnych.

Słowacka spółka Blue Boson SE proponuje energetyczne rozwiązanie, które generuje oszczędności rzędu 15-20% na kosztach produkcji ciepła i chłodu. Ekologicznie, w opatentowany sposób i bez nakładów inwestycyjnych.

 

Polski Fundusz Innowacji S.A. jest spółką inwestującą w przedsiębiorstwa działające w sektorze energetycznym oraz w szeroko rozumianych nowych technologiach. PFI S.A. jest inwestorem i jedynym dystrybutorem na Polskę rozwiązania energetycznego oferowanego przez Blue Boson SE., technologii SCAT® i SCAT REXCIT®

 

Blue Boson SE  to wyłączny dystrybutor pro-ekologicznej i innowacyjnej technologii gwarantującej do 25% oszczędności kosztów produkcji ciepła lub chłodu. Efekty te są osiągane dzięki urządzeniom SCAT® i SCAT REXCIT®. Technologia zmienia właściwości medium (np. cieczy) grzewczego lub chłodzącego na poziomie cząsteczkowym. Urządzenia SCAT® i SCAT REXCIT® na przestrzeni ostatnich 20 lat przeszły poprzez badania  i rozwój technologiczny, poddane zostały wymagającym testom i znalazły zastosowanie w dziesiątkach instalacji w różnych gałęziach przemysłu. To przepływowe, hydrauliczne moduły, wyposażone w komorę jonizacyjną  i  polaryzacyjną, system sterowania oraz źródło zasilania. Dodatkowo może być wyposażone w otwór umożliwiający odprowadzenie osadów oraz gazów.

Opatentowana metoda modyfikuje na poziomie molekularnym wodę, jak również inne ciekłe media w dwu obszarach: fizyko – chemicznym i energetycznym.

 

Zalety i efekty działania urządzeń SCAT® oraz SCAT REXCIT®

 • Zwiększenie efektywności systemu grzewczego
 • Zwiększenie pojemności cieplnej wody
 • Oszczędność energii elektrycznej na pompach
 • Obniżenie ciepła parowania
 • Zwiększenie ciekłości wody
 • Intensyfikacja wymiany ciepła
 • Oszczędność paliwa podczas procesu produkcji energii cieplnej
 • Oszczędności wynikające z redukcji środków chemicznych (Dyrektywa REACH)
 • Oszczędności w kosztach utrzymania instalacji
 • Redukcja opłat za emisje gazów
 • Eliminacja powstawania inkrustów, osadów, kawitacji oraz procesów korozji
 • Wzmocnienie procesów sedymentacyjnych i koagulacyjnych w osadnikach
 • Kilkukrotne wydłużenie cyklu życia instalacji
 • Redukcja gazów cieplarnianych
 • Redukcja negatywnego wpływu na środowisko naturalne

Na inteligentne prowadzenie biznesu składa się wiele czynników, jednym z nich jest aspekt ekologiczny. Dzięki redukcji emisji do atmosfery oraz wody, niższemu zużyciu paliw, ograniczeniu produkcji gazów cieplarnianych, mniejszej ilości substancji chemicznych – podwyższamy sprawność energetyczną, która jest obecnie kluczowa dla środowiska naturalnego i wpływa na nasze zdrowie oraz bezpieczeństwo.

www.pfisa.pl