Kategoria: Polski Fundusz Innowacji

Model ESCO dla klientów PFI S.A.

Krótko o PFI

Polski Fundusz Innowacji S.A. (PFI) jest spółką powołaną przez grupę Investment Union do realizacji inwestycji typu venture capital. Spółka inwestuje na niepublicznym rynku kapitałowym, w celu osiągnięcia średnio- i długoterminowych zysków przyrostu wartości przedsiębiorstwa, przede wszystkim we wczesnych stadiach rozwoju firmy.

Strategia inwestycyjna PFI zakłada dokonywanie inwestycji w małe i średnie przedsiębiorstwa działające przede wszystkim w sektorze energetycznym oraz w dalszej kolejności w szeroko rozumianych nowych technologiach, tzn. w branżach określanych jako perspektywiczne i kluczowe dla XXI wieku.

PFI gwarantuje oszczędność energii

Dla współczesnych przedsiębiorstw, instytucji oraz jednostek realnym problemem są rosnące koszty energii. Wliczone są w nie opłaty za ogrzewanie, klimatyzację czy inne media. Niestety w większości przypadków pochłaniają one w całości środki budżetowe, które mogłyby być przeznaczone na inwestycje zmniejszające energochłonność obiektów. To powoduje, że pozostałe obszary firm są zaniedbywane. W takim przypadku rozwiązaniem okazuje się pomoc z zewnątrz. Może nią być nawiązanie  współpracy z firmą typu ESCO.

Formuła ESCO (Energy Service Company) to bardzo popularny obecnie biznesowy model współpracy pomiędzy np. dostawcą technologii a klientem, gdzie dostawca na własny koszt wykonuje projekt przyłączenia, dostarcza urządzenie wraz z jego instalacją, dokonuje pomiarów i rozruchu technologicznego urządzenia. Krótko mówiąc oprócz tego, że bierze na siebie ciężar inwestycji, ponosi pełne ryzyko instalacji. Klient po wykonaniu przez zewnętrzną firmę audytorską, cieszącą się niekwestionowanym na rynku autorytetem, pomiarów wnosi na rzecz dostawcy miesięczne opłaty za najem zainstalowanych urządzeń. Proporcje podziału, uzyskanych dzięki zastosowaniu innowacyjnej technologii oszczędności, są przedmiotem wspólnych ustaleń w formie umowy – komentuje Marian Pijarski, Prezes Zarządu Polskiego Funduszu Innowacji.

Co to oznacza w praktyce?

W praktyce ESCO oznacza, że firma proponująca ten model realizuje kontrakty wykonawcze i kompleksowe usługi, udzielając klientom gwarancji uzyskania oszczędności. Dzięki nim może spłacać koszty tej inwestycji, a następnie pozostałe oszczędności zbierać na własny rachunek. Firma ESCO przystępuje do realizacji prac tylko w sytuacji, gdy ma zagwarantowany zadowalający ją zwrot środków zaangażowanych w realizację całego projektu.

Innowacyjna technologia Blue Boson – oszczędności w kosztach wytwarzania ciepła

Z najnowszego raportu Międzynarodowej Agencji Energii wynika, że do 2040 roku, światowe zużycie energii wzrośnie o ponad 50%. Jednym z założeń pakietu energetyczno-klimatycznego, przyjętego przez Parlament Europejski w 2008 roku, jest podnoszenie efektywności energetycznej. Każde państwo członkowskie jest zobowiązane osiągnąć cele, m.in dotyczące pozbycia się utrudnień wpływających na końcowe wykorzystanie energii, tak aby zwiększyć efektywność.

Polski Fundusz Innowacji S.A proponuje rozwiązania, które zaspokajają te zobowiązania.

Spółka ta inwestuje w przedsiębiorstwa działające w sektorze energetycznym. Jest jedynym dystrybutorem na Polskę rozwiązania energetycznego oferowanego przez Blue Boson SE., technologii SCAT® i SCAT REXCIT®

Blue Boson SE to wyłączny dystrybutor pro-ekologicznej i innowacyjnej technologii gwarantującej do 25% oszczędności kosztów produkcji ciepła lub chłodu. Efekty te są osiągane dzięki urządzeniom SCAT® i SCAT REXCIT®. Technologia zmienia właściwości medium (np. cieczy) grzewczego lub chłodzącego na poziomie cząsteczkowym. Urządzenia SCAT® i SCAT REXCIT® na przestrzeni ostatnich 20 lat przeszły poprzez badania  i rozwój technologiczny, poddane zostały wymagającym testom i znalazły zastosowanie w dziesiątkach instalacji w różnych gałęziach przemysłu. To przepływowe, hydrauliczne moduły, wyposażone w komorę jonizacyjną  i  polaryzacyjną, system sterowania oraz źródło zasilania. Dodatkowo może być wyposażone w otwór umożliwiający odprowadzenie osadów oraz gazów.

Opatentowana metoda modyfikuje na poziomie molekularnym wodę, jak również inne ciekłe media w dwóch obszarach: fizyko – chemicznym i energetycznym. Podstawowymi zaletami działania urządzeń SCAT® oraz SCAT REXCIT® to zwiększenie efektywności systemu grzewczego, redukcja gazów cieplarnianych czy oszczędność paliwa podczas procesu produkcji energii cieplnej. Technologia Blue Boson SE wzbudziła ogromne zainteresowanie podczas XIX Sympozjum Energetyka Bełchatów, a także w czasie konferencji ciepłowniczej w Międzyzdrojach.

 

“Innowacyjna technologia Blue Boson, na podstawie dotychczasowych doświadczeń na Słowacji, może okazać się przełomową jeżeli chodzi o podejście do kosztów produkcji ciepła. W tym segmencie klientów koszty produkcji liczone są w dziesiątkach i setkach milionów złotych, co powoduje, że każdy procent uzyskanych oszczędności stanowi znaczącą pozycję w bilansie każdego podmiotu gospodarczego.

PFI S.A, jako wyłączny dystrybutor tej technologii, wzbudził wśród potencjalnych klientów spore zainteresowanie. Prowadzonych jest wiele działań handlowych, z których kilka jest w trakcie procesu ustalania szczegółów technicznych, bądź wręcz jest w trakcie negocjacji. Najbliższe miesiaące pozwolą na pełną prezentację wyników uzyskanych oszczędności” – komentuje Marian Pijarski, Prezes Zarządu Polskiego Funduszu Innowacji

XIX Sympozjum Energetyka Bełchatów

Podczas XIX Sympozjum Energetyka Bełchatów, Polski Fundusz Innowacji zaprezentował nowy produkt Blue Boson – proekologiczną technologię, która pozwoli zakładom przemysłowym, takim jak huty czy elektrownie na oszczędności kosztów produkcji ciepła lub chłodu rzędu nawet do 25%.

Proekologiczne urządzenia SCAT® oraz SCAT REXCIT® mają za sobą dwadzieścia lat rozwoju, testów i zastosowań w dziesiątkach instalacji w różnych gałęziach przemysłu. Są projektowane i produkowane pod konkretną technologię oraz dopasowywane do danego źródła ciepła/zimna. Można dopasować je do wymiarów oraz konkretnych wymagań układu technologicznego. Instalacja przebiega w gotowych układach w miejscach przeznaczenia. Urządzenia są w pełni zautomatyzowane i nadają się do autonomicznej i nieprzerwanej eksploatacji.

Polski Fundusz Innowacji S.A. (PFI) jest spółką powołaną przez grupę Investment Union do realizacji inwestycji typu venture capital. Spółka inwestuje na niepublicznym rynku kapitałowym, w celu osiągnięcia średnio- i długoterminowych zysków przyrostu wartości przedsiębiorstwa, przede wszystkim na wczesnych stadiach rozwoju firmy.

Zobacz film z XIX Sympozjum Energetyka Bełchatów (4-6.09 2017)

 

 

Blue Boson – Oszczędności na kosztach produkcji ciepła i chłodu. Ekologicznie i bez nakładów inwestycyjnych.

Słowacka spółka Blue Boson SE proponuje energetyczne rozwiązanie, które generuje oszczędności rzędu 15-20% na kosztach produkcji ciepła i chłodu. Ekologicznie, w opatentowany sposób i bez nakładów inwestycyjnych.

 

Polski Fundusz Innowacji S.A. jest spółką inwestującą w przedsiębiorstwa działające w sektorze energetycznym oraz w szeroko rozumianych nowych technologiach. PFI S.A. jest inwestorem i jedynym dystrybutorem na Polskę rozwiązania energetycznego oferowanego przez Blue Boson SE., technologii SCAT® i SCAT REXCIT®

 

Blue Boson SE  to wyłączny dystrybutor pro-ekologicznej i innowacyjnej technologii gwarantującej do 25% oszczędności kosztów produkcji ciepła lub chłodu. Efekty te są osiągane dzięki urządzeniom SCAT® i SCAT REXCIT®. Technologia zmienia właściwości medium (np. cieczy) grzewczego lub chłodzącego na poziomie cząsteczkowym. Urządzenia SCAT® i SCAT REXCIT® na przestrzeni ostatnich 20 lat przeszły poprzez badania  i rozwój technologiczny, poddane zostały wymagającym testom i znalazły zastosowanie w dziesiątkach instalacji w różnych gałęziach przemysłu. To przepływowe, hydrauliczne moduły, wyposażone w komorę jonizacyjną  i  polaryzacyjną, system sterowania oraz źródło zasilania. Dodatkowo może być wyposażone w otwór umożliwiający odprowadzenie osadów oraz gazów.

Opatentowana metoda modyfikuje na poziomie molekularnym wodę, jak również inne ciekłe media w dwu obszarach: fizyko – chemicznym i energetycznym.

 

Zalety i efekty działania urządzeń SCAT® oraz SCAT REXCIT®

 • Zwiększenie efektywności systemu grzewczego
 • Zwiększenie pojemności cieplnej wody
 • Oszczędność energii elektrycznej na pompach
 • Obniżenie ciepła parowania
 • Zwiększenie ciekłości wody
 • Intensyfikacja wymiany ciepła
 • Oszczędność paliwa podczas procesu produkcji energii cieplnej
 • Oszczędności wynikające z redukcji środków chemicznych (Dyrektywa REACH)
 • Oszczędności w kosztach utrzymania instalacji
 • Redukcja opłat za emisje gazów
 • Eliminacja powstawania inkrustów, osadów, kawitacji oraz procesów korozji
 • Wzmocnienie procesów sedymentacyjnych i koagulacyjnych w osadnikach
 • Kilkukrotne wydłużenie cyklu życia instalacji
 • Redukcja gazów cieplarnianych
 • Redukcja negatywnego wpływu na środowisko naturalne

Na inteligentne prowadzenie biznesu składa się wiele czynników, jednym z nich jest aspekt ekologiczny. Dzięki redukcji emisji do atmosfery oraz wody, niższemu zużyciu paliw, ograniczeniu produkcji gazów cieplarnianych, mniejszej ilości substancji chemicznych – podwyższamy sprawność energetyczną, która jest obecnie kluczowa dla środowiska naturalnego i wpływa na nasze zdrowie oraz bezpieczeństwo.

www.pfisa.pl

Raczkujący rynek Venture Capital w Polsce – raport

Polski rynek Venture Capital jest w porównaniu z krajami zachodnioeuropejskimi niewielki. 34 mln euro – tyle około wyniosła wartość inwestycji VC w Polsce w drugim kwartale tego roku, według raportu przygotowanego przez Dealroom. Mimo że fundamenty i otoczenie biznesowe VC w Polsce są silne i atrakcyjne, nasz kraj wciąż ma sporo do zrobienia pod względem finansowania najbardziej ryzykownych przedsięwzięć, czyli start-upów.

W analizowanym okresie zrealizowano wejść kapitałowych na kwotę 5,1 mld euro. Zestawienie dotyczy całej Europy i Izraela.

Wielka Brytania zdecydowanie wiedzie prym na rynku inwestycji wysokiego ryzyka. Wartość transakcji tamże wyniosła 2 mld euro. Bardzo dobrym wynikiem mogą pochwalić się Niemcy, których wartość rynku VC wyniosła 937 mln euro. Francja w tym zestawieniu zdobyła trzecie miejsce na podium, a jej rynek venture capital został oszacowany na poziomie 694 mln euro.

Kolejne miejsce wywalczył sobie Izrael, z inwestycjami o wartości 613  mln euro. Inne kraje, które osiągnęły duże wartości to m.in Szwecja (424 mln €) i Hiszpania (216 mln €). W Holandii na wejścia kapitałowe w start-upy przeznaczono 134 mln €, w Irlandii 117 mln €, w Rosji 66,7 mln €, w Finlandii 60,7 mln € i w Austrii 47,4 mln €.

Estonia, Turcja, Islandia i Portugalia – te kraje wyprzedzają Polskę, której inwestycje VC wyniosły 34 mln euro. W tej okresowej analizie wymieniono kilka ważniejszych transakcji na naszym rynku – np. inwestycję w Grupę Pracuj.pl (nawet 1,5 mld zł) oraz kolejną rundę finansowania dla ZnanyLekarz.pl, czyli DocPlanner (15 mln €), a także inwestycję na 400 tys. € w BIVROST, który jest producentem kamer 360 stopni.