Autor: Redakcja

Samochód elektryczny a emisja CO2

Elektromobilność rozwija się coraz szybciej. Jednakże samochody elektryczne również są odpowiedzialne za wydzielanie dwutlenku węgla. Wykorzystywana w nich energia pochodzi z różnych źródeł, jednym z nich są paliwa kopalne.

Analitycy przewidują, że na rynku znajdzie się do 2025 roku od 40 do 70 milionów sztuk takich pojazdów. Tymczasem według Bloomberg New Energy Finance w Chinach, gdzie 40% sprzedanych pojazdów jest elektrycznych prąd do ich zasilania jest produkowany w większej części z węgla.

Mimo, że takie pojazdy są bardziej ekologiczne, to nadal wydzielają CO2 – w Wielkiej Brytanii to około 76 gramów na milę, a we Francji 2,7 grama.  Co jest tego przyczyną? Energia produkowana jest głównie przez elektrownie atomowe.

Chiny zwiększą import gazu

Chiny już od kilku lat sukcesywnie zmniejszają zużycie węgla. W ciągu kilku następnych lat prognozuje się niemal podwojoną konsumpcję gazu ziemnego w tamtych stronach. Jak informuje Victor Gao – ekspert w dziedzinie energetyki z think tanku Centrum dla Chin i Globalizacji kraj ma w planach także zwiększenie importu tego surowca. Państwo Środka rozwija technologie energii odnawialnych – posiadają obecnie jedne z największych na świecie elektrownie wodne, wiatrowe i fotowoltaiczne.

Plany Ministerstwa Energii dotyczące wprowadzenia opłat emisyjnych na benzynę i olej napędowy

Ministerstwo Energii ma w planach wprowadzenie opłaty emisyjnej na benzynę i olej napędowy. Takie ustalenia można znaleźć w najnowszej wersji projektu ustawy o biopaliwach. Wysokość opłaty przewidywana jest na 80 zł za 1000 litrów. Dochody z tych opłat mają zostać przekazane na budowę infrastruktury paliw alternatywnych. Aktualnie projekt czeka na rozpatrzenie. W praktyce takie rozwiązanie może skutkować podwyższeniem cen paliw, jednak Ministerstwo zapewnia, że różnica dla konsumentów nie powinna być odczuwalna.

Blue Boson – Oszczędności na kosztach produkcji ciepła i chłodu. Ekologicznie i bez nakładów inwestycyjnych.

Słowacka spółka Blue Boson SE proponuje energetyczne rozwiązanie, które generuje oszczędności rzędu 15-20% na kosztach produkcji ciepła i chłodu. Ekologicznie, w opatentowany sposób i bez nakładów inwestycyjnych.

 

Polski Fundusz Innowacji S.A. jest spółką inwestującą w przedsiębiorstwa działające w sektorze energetycznym oraz w szeroko rozumianych nowych technologiach. PFI S.A. jest inwestorem i jedynym dystrybutorem na Polskę rozwiązania energetycznego oferowanego przez Blue Boson SE., technologii SCAT® i SCAT REXCIT®

 

Blue Boson SE  to wyłączny dystrybutor pro-ekologicznej i innowacyjnej technologii gwarantującej do 25% oszczędności kosztów produkcji ciepła lub chłodu. Efekty te są osiągane dzięki urządzeniom SCAT® i SCAT REXCIT®. Technologia zmienia właściwości medium (np. cieczy) grzewczego lub chłodzącego na poziomie cząsteczkowym. Urządzenia SCAT® i SCAT REXCIT® na przestrzeni ostatnich 20 lat przeszły poprzez badania  i rozwój technologiczny, poddane zostały wymagającym testom i znalazły zastosowanie w dziesiątkach instalacji w różnych gałęziach przemysłu. To przepływowe, hydrauliczne moduły, wyposażone w komorę jonizacyjną  i  polaryzacyjną, system sterowania oraz źródło zasilania. Dodatkowo może być wyposażone w otwór umożliwiający odprowadzenie osadów oraz gazów.

Opatentowana metoda modyfikuje na poziomie molekularnym wodę, jak również inne ciekłe media w dwu obszarach: fizyko – chemicznym i energetycznym.

 

Zalety i efekty działania urządzeń SCAT® oraz SCAT REXCIT®

 • Zwiększenie efektywności systemu grzewczego
 • Zwiększenie pojemności cieplnej wody
 • Oszczędność energii elektrycznej na pompach
 • Obniżenie ciepła parowania
 • Zwiększenie ciekłości wody
 • Intensyfikacja wymiany ciepła
 • Oszczędność paliwa podczas procesu produkcji energii cieplnej
 • Oszczędności wynikające z redukcji środków chemicznych (Dyrektywa REACH)
 • Oszczędności w kosztach utrzymania instalacji
 • Redukcja opłat za emisje gazów
 • Eliminacja powstawania inkrustów, osadów, kawitacji oraz procesów korozji
 • Wzmocnienie procesów sedymentacyjnych i koagulacyjnych w osadnikach
 • Kilkukrotne wydłużenie cyklu życia instalacji
 • Redukcja gazów cieplarnianych
 • Redukcja negatywnego wpływu na środowisko naturalne

Na inteligentne prowadzenie biznesu składa się wiele czynników, jednym z nich jest aspekt ekologiczny. Dzięki redukcji emisji do atmosfery oraz wody, niższemu zużyciu paliw, ograniczeniu produkcji gazów cieplarnianych, mniejszej ilości substancji chemicznych – podwyższamy sprawność energetyczną, która jest obecnie kluczowa dla środowiska naturalnego i wpływa na nasze zdrowie oraz bezpieczeństwo.

www.pfisa.pl

Start-up, czyli pomysł na własny biznes

Start-up – bardzo modne ostatnio określenie, które pojawia się w kontekście młodych biznesów. Co tak naprawdę się pod nim kryje?

Budowanie własnego biznesu to proces żmudny i długotrwały. Gdy powstaje młode przedsiębiorstwo lub organizacja, która wciąż jest na drodze poszukiwania właściwego modelu biznesowego, który by mógł zapewnić rozwój, nazywana jest ona start-upem. Start-up może powstać w każdej z branż, choć często wiązany jest z nowymi technologiami. Tworzony jest najczęściej z inicjatywy młodych ludzi, lecz nie jest to regułą. Należy na ogół do przedsięwzięć o wielkim potencjale, ale obarczonym sporym ryzykiem niepowodzenia. W przypadku jednak odniesienia sukcesu rynkowego, zwrot z takiej inwestycji jest bardzo wysoki.

Realizacja wizji pociąga za sobą konieczność jej finansowania. Kapitał pochodzący z własnych zasobów najczęściej nie ma szans pokryć wydatków związanych z rozwinięciem firmy, a pożyczki nie są rozwiązaniem idealnym – szczególnie w kontekście inwestycji, która nie daje gwarancji rozwoju. Stąd jednymi z najbardziej popularnych metod finansowania start-upów są fundusze unijne, fundusze venture capitals oraz pomoc aniołów biznesu. Ci ostatni doskonale zdają sobie sprawę z rosnącej siły start-upów, toteż chętnie inwestują w nowe, perspektywiczne projekty.

Kim są tajemniczo brzmiący aniołowie biznesu? Z ang. business angels to prywatni przedsiębiorcy, którzy chętnie wspierają młode biznesy. Kieruje nimi nie tylko oczekiwanie osiągnięcia zysku, lecz również chęć nawiązania kontaktów biznesowych, przekazania swoich doświadczeń i wiedzy, uczestnictwa w procesie tworzenia gospodarki.

Aniołowie biznesu są głównym źródłem finansowania start-upów w Europie. Stanowią doskonałe uzupełnienie luki kapitałowej pomiędzy finansowaniem pozyskiwanym we własnym zakresie młodego przedsiębiorcy a funduszami venture capitals, które najczęściej niechętnie angażują się w przedsięwzięcia będące we wczesnej fazie rozwoju. W przeciwieństwie do innych rodzajów inwestorów, aniołowie oferują także pomoc menedżerską, specjalistyczną wiedzę oraz know-how. W zamian oczekują możliwości bezpośredniego nadzoru nad finansowanym biznesem. Najczęściej inwestują w porozumieniu z innymi aniołami, zrzeszonymi w sieciach czy klubach. Ich potencjał jest olbrzymi i wciąż rośnie. Jednym z pionierów tej formy inwestowania w Polsce jest polski biznesmen, coach i przedsiębiorca – Robert Zagożdżon.

Zaangażowanie anioła biznesu w start-up trwa zazwyczaj od 3 do 6 lat. Po tym okresie inwestor ten odsprzedaje swoje udziały, dlatego zależy mu na wzroście wartości przedsięwzięcia. Start-up przestaje nim być w momencie osiągnięcia zysku, fuzji lub przejęcia.

Historia wielkich projektów udowadnia, że kluczem do sukcesu start-upu jest upór w dążeniu do celu. Każdy pomysł można zmodyfikować, ulepszyć, poprawić, jednak nie można tracić motywacji i swojej wizji. Najważniejsza zasada, tak jak w życiu, to nie poddawać się.

 

EKO jako trend inwestycyjny

Inwestycje odpowiedzialne ekologicznie i zrównoważony rozwój – to światowe trendy i idee, które aktualnie przyświecają nowoczesnym przedsiębiorstwom. Wartość sprzedaży na światowym rynku dóbr i usług ekologicznych rośnie w tempie ponad 4% rocznie, co oznacza, że jest to jeden z sektorów o najwyższym potencjale wzrostu. I to nawet w okresie recesji gospodarczej!

Zmiany klimatyczne, wyczerpywanie się naturalnych surowców i źródeł energii oraz postępująca dewastacja środowiska naturalnego zaowocowały powstaniem idei zrównoważonego rozwoju (sustainable development). Kryzys dodatkowo wzmocnił trendy „slow life”, powrotu do natury, „back to basics”. Katastrofy ekologiczne, anomalie pogodowe i szeroki dyskurs polityczny na tematy eko, upowszechniają wiedzę na temat środowiska i skutków złych nawyków konsumpcyjnych.

W konsekwencji poszerzającej się edukacji w tym zakresie, rynek proekologiczny rośnie. Na produktach pojawiają się certyfikaty, eko-znaki i dobrowolne oznaczenia, które zwiększają ich pozytywny odbiór przez konsumentów. Powstają eko-aplikacje i eko-strony. Rośnie tendencja do odzyskiwania surowców i nadawania im „drugiego życia”, rośnie poziom recyklingu. Trendy te są zauważalne praktycznie we wszystkich segmentach rynku.

W kontekście Polski przewiduje się, że rynek dóbr i usług eko będzie dynamicznie rósł – zarówno ze względu na popyt wewnętrzny, ale także eksport. Tak zwana „zielona ścieżka rozwoju”, o której mówi się w kontekście inwestycji proekologicznych, dotyczy różnych obszarów i sektorów gospodarki. Generuje to zapotrzebowanie zarówno na nowe produkty i technologie, które są spójne z aktywną polityką ochrony środowiska. Pojawiają się więc różnorodne nowe usługi, na przykład z zakresu recyklingu czy handlu emisjami. Rosnąca świadomość konsumentów w zakresie ochrony środowiska tworzy nowy rynek. Firmy, które jako pierwsze wykorzystają te otwierające się segmenty, zagwarantują sobie sukces rynkowy i pozycję lidera.

Według Department for Business Innovation and Skills (Wielka Brytania) rynek usług ekologicznych składa się z trzech sektorów: ekologicznego, w którego skład wchodzi ochrona powietrza, konsulting, monitoring środowiska i obszarów morskich, rekultywacja, kontrola hałasu i wibracji, unieszkodliwianie i recykling odpadów oraz gospodarka wodno-kanalizacyjna; sektora odnawialnych źródeł energii, w którego skład wchodzi energia z biomasy, geotermalna, hydroenergetyka, ogniwa fotowoltaiczne, energia pływów, energetyka wiatrowa oraz konsulting energetyczny; i sektora niskowęglowego, składającego się z dodatkowych źródeł energii, paliw alternatywnych, ekologicznych technologii w budownictwie, zarządzania energią, sekwestracji CO2, zielonych finansów i energetyki jądrowej. Największy udział rynku przypada tu sektorowi niskowęglowemu, następnie energetyce odnawialnej i na końcu usługom ekologicznym.

Anioły Biznesu

Gdy oszczędności przeznaczone na rozwój własnego biznesu się kończą, a inne formy finansowania nie wchodzą w grę choćby ze względu na niepewność inwestycji, pozostaje ostatnia deska ratunku. To anioł biznesu.

Kim są tajemniczo brzmiący aniołowie biznesu? Z ang. business angels to prywatni przedsiębiorcy, którzy chętnie wspierają młode biznesy. Kieruje nimi nie tylko oczekiwanie osiągnięcia zysku, lecz również chęć nawiązania kontaktów biznesowych, przekazania swoich doświadczeń i wiedzy, uczestnictwa w procesie tworzenia gospodarki. Aniołowie doskonale zdają sobie sprawę z rosnącej siły start-upów, toteż chętnie inwestują w nowe, perspektywiczne projekty.

Zaangażowanie prywatnych pieniędzy w innowacje stanowi główny napęd dla rozwoju rynków start-upów w takich krajach jak USA czy Izrael (aż 74%). W Europie aniołowie biznesu również są zasadniczym źródłem finansowania start-upów (73%) – resztę pokrywają głównie fundusze venture capital. W Polsce skala tych inwestycji jest znacznie niższa, choć szacuje się, że w 2016 roku ilość aniołów biznesu wynosiła aż 400, a jest to tylko ta oficjalna, „widoczna” część rynku, która stanowi zaledwie 5-10% faktycznej ich liczby.

Aniołowie biznesu są doskonałym uzupełnieniem luki kapitałowej pomiędzy finansowaniem pozyskiwanym we własnym zakresie młodego przedsiębiorcy a funduszami venture capital, które najczęściej niechętnie angażują się w przedsięwzięcia będące we wczesnej fazie rozwoju. W przeciwieństwie do innych rodzajów inwestorów, aniołowie oferują także pomoc menedżerską, specjalistyczną wiedzę oraz know-how. W zamian oczekują możliwości bezpośredniego nadzoru nad finansowanym biznesem. Ich potencjał jest olbrzymi i wciąż rośnie. Najczęściej inwestują w porozumieniu z innymi aniołami, zrzeszonymi w sieciach (business angels network), czyli organizacjach tworzących platformy pośrednictwa. Jednym z pionierów tej formy finansowania w Polsce jest polski biznesmen, coach i przedsiębiorca, właściciel m.in. międzynarodowej grupy firm European Energy Center oraz funduszy inwestycyjnych Investment Union S.E. – Robert Zagożdżon.

Przy wsparciu aniołów biznesu powstały między innymi takie giganty jak Amazon.com, Apple, Google, Starbucks, Dell czy Cisco. W Polsce są to Game Technologies (producent kostki Dice+), W Biegu Cafe, Goldenegg, Homeplex. Zaangażowanie anioła biznesu w start-up trwa zazwyczaj od 3 do 6 lat. Po tym okresie inwestor ten odsprzedaje swoje udziały, dlatego zależy mu na wzroście wartości przedsięwzięcia. Start-up przestaje nim być w momencie osiągnięcia zysku, fuzji lub przejęcia. W przedsięwzięcia w późniejszych fazach rozwoju najczęściej inwestują fundusze venture capital.