Tag: Venture Capital

Model ESCO dla klientów PFI S.A.

Krótko o PFI

Polski Fundusz Innowacji S.A. (PFI) jest spółką powołaną przez grupę Investment Union do realizacji inwestycji typu venture capital. Spółka inwestuje na niepublicznym rynku kapitałowym, w celu osiągnięcia średnio- i długoterminowych zysków przyrostu wartości przedsiębiorstwa, przede wszystkim we wczesnych stadiach rozwoju firmy.

Strategia inwestycyjna PFI zakłada dokonywanie inwestycji w małe i średnie przedsiębiorstwa działające przede wszystkim w sektorze energetycznym oraz w dalszej kolejności w szeroko rozumianych nowych technologiach, tzn. w branżach określanych jako perspektywiczne i kluczowe dla XXI wieku.

PFI gwarantuje oszczędność energii

Dla współczesnych przedsiębiorstw, instytucji oraz jednostek realnym problemem są rosnące koszty energii. Wliczone są w nie opłaty za ogrzewanie, klimatyzację czy inne media. Niestety w większości przypadków pochłaniają one w całości środki budżetowe, które mogłyby być przeznaczone na inwestycje zmniejszające energochłonność obiektów. To powoduje, że pozostałe obszary firm są zaniedbywane. W takim przypadku rozwiązaniem okazuje się pomoc z zewnątrz. Może nią być nawiązanie  współpracy z firmą typu ESCO.

Formuła ESCO (Energy Service Company) to bardzo popularny obecnie biznesowy model współpracy pomiędzy np. dostawcą technologii a klientem, gdzie dostawca na własny koszt wykonuje projekt przyłączenia, dostarcza urządzenie wraz z jego instalacją, dokonuje pomiarów i rozruchu technologicznego urządzenia. Krótko mówiąc oprócz tego, że bierze na siebie ciężar inwestycji, ponosi pełne ryzyko instalacji. Klient po wykonaniu przez zewnętrzną firmę audytorską, cieszącą się niekwestionowanym na rynku autorytetem, pomiarów wnosi na rzecz dostawcy miesięczne opłaty za najem zainstalowanych urządzeń. Proporcje podziału, uzyskanych dzięki zastosowaniu innowacyjnej technologii oszczędności, są przedmiotem wspólnych ustaleń w formie umowy – komentuje Marian Pijarski, Prezes Zarządu Polskiego Funduszu Innowacji.

Co to oznacza w praktyce?

W praktyce ESCO oznacza, że firma proponująca ten model realizuje kontrakty wykonawcze i kompleksowe usługi, udzielając klientom gwarancji uzyskania oszczędności. Dzięki nim może spłacać koszty tej inwestycji, a następnie pozostałe oszczędności zbierać na własny rachunek. Firma ESCO przystępuje do realizacji prac tylko w sytuacji, gdy ma zagwarantowany zadowalający ją zwrot środków zaangażowanych w realizację całego projektu.

Raczkujący rynek Venture Capital w Polsce – raport

Polski rynek Venture Capital jest w porównaniu z krajami zachodnioeuropejskimi niewielki. 34 mln euro – tyle około wyniosła wartość inwestycji VC w Polsce w drugim kwartale tego roku, według raportu przygotowanego przez Dealroom. Mimo że fundamenty i otoczenie biznesowe VC w Polsce są silne i atrakcyjne, nasz kraj wciąż ma sporo do zrobienia pod względem finansowania najbardziej ryzykownych przedsięwzięć, czyli start-upów.

W analizowanym okresie zrealizowano wejść kapitałowych na kwotę 5,1 mld euro. Zestawienie dotyczy całej Europy i Izraela.

Wielka Brytania zdecydowanie wiedzie prym na rynku inwestycji wysokiego ryzyka. Wartość transakcji tamże wyniosła 2 mld euro. Bardzo dobrym wynikiem mogą pochwalić się Niemcy, których wartość rynku VC wyniosła 937 mln euro. Francja w tym zestawieniu zdobyła trzecie miejsce na podium, a jej rynek venture capital został oszacowany na poziomie 694 mln euro.

Kolejne miejsce wywalczył sobie Izrael, z inwestycjami o wartości 613  mln euro. Inne kraje, które osiągnęły duże wartości to m.in Szwecja (424 mln €) i Hiszpania (216 mln €). W Holandii na wejścia kapitałowe w start-upy przeznaczono 134 mln €, w Irlandii 117 mln €, w Rosji 66,7 mln €, w Finlandii 60,7 mln € i w Austrii 47,4 mln €.

Estonia, Turcja, Islandia i Portugalia – te kraje wyprzedzają Polskę, której inwestycje VC wyniosły 34 mln euro. W tej okresowej analizie wymieniono kilka ważniejszych transakcji na naszym rynku – np. inwestycję w Grupę Pracuj.pl (nawet 1,5 mld zł) oraz kolejną rundę finansowania dla ZnanyLekarz.pl, czyli DocPlanner (15 mln €), a także inwestycję na 400 tys. € w BIVROST, który jest producentem kamer 360 stopni.