Tag: WeEnergy

Model ESCO dla klientów PFI S.A.

Krótko o PFI

Polski Fundusz Innowacji S.A. (PFI) jest spółką powołaną przez grupę Investment Union do realizacji inwestycji typu venture capital. Spółka inwestuje na niepublicznym rynku kapitałowym, w celu osiągnięcia średnio- i długoterminowych zysków przyrostu wartości przedsiębiorstwa, przede wszystkim we wczesnych stadiach rozwoju firmy.

Strategia inwestycyjna PFI zakłada dokonywanie inwestycji w małe i średnie przedsiębiorstwa działające przede wszystkim w sektorze energetycznym oraz w dalszej kolejności w szeroko rozumianych nowych technologiach, tzn. w branżach określanych jako perspektywiczne i kluczowe dla XXI wieku.

PFI gwarantuje oszczędność energii

Dla współczesnych przedsiębiorstw, instytucji oraz jednostek realnym problemem są rosnące koszty energii. Wliczone są w nie opłaty za ogrzewanie, klimatyzację czy inne media. Niestety w większości przypadków pochłaniają one w całości środki budżetowe, które mogłyby być przeznaczone na inwestycje zmniejszające energochłonność obiektów. To powoduje, że pozostałe obszary firm są zaniedbywane. W takim przypadku rozwiązaniem okazuje się pomoc z zewnątrz. Może nią być nawiązanie  współpracy z firmą typu ESCO.

Formuła ESCO (Energy Service Company) to bardzo popularny obecnie biznesowy model współpracy pomiędzy np. dostawcą technologii a klientem, gdzie dostawca na własny koszt wykonuje projekt przyłączenia, dostarcza urządzenie wraz z jego instalacją, dokonuje pomiarów i rozruchu technologicznego urządzenia. Krótko mówiąc oprócz tego, że bierze na siebie ciężar inwestycji, ponosi pełne ryzyko instalacji. Klient po wykonaniu przez zewnętrzną firmę audytorską, cieszącą się niekwestionowanym na rynku autorytetem, pomiarów wnosi na rzecz dostawcy miesięczne opłaty za najem zainstalowanych urządzeń. Proporcje podziału, uzyskanych dzięki zastosowaniu innowacyjnej technologii oszczędności, są przedmiotem wspólnych ustaleń w formie umowy – komentuje Marian Pijarski, Prezes Zarządu Polskiego Funduszu Innowacji.

Co to oznacza w praktyce?

W praktyce ESCO oznacza, że firma proponująca ten model realizuje kontrakty wykonawcze i kompleksowe usługi, udzielając klientom gwarancji uzyskania oszczędności. Dzięki nim może spłacać koszty tej inwestycji, a następnie pozostałe oszczędności zbierać na własny rachunek. Firma ESCO przystępuje do realizacji prac tylko w sytuacji, gdy ma zagwarantowany zadowalający ją zwrot środków zaangażowanych w realizację całego projektu.

Innowacyjne rozwiązania Investment Union

Holding Investment Union to spółki, których główny zakres zainteresowania dotyczy rynku energetycznego i nieruchomości oraz projektów proekologicznych, a także tworzenia projektów finansowanych społecznościowo (crowdfunding).

Jednym z projektów, w które inwestuje Investment Union jest WeEnergy, usługa Energii dla firm.  To produkt nagrodzony w konkursie „Liderzy Świata Energii” podczas Konferencji Energetycznej EuroPOWER. Statuetka w kategorii „Innowacja Roku” przyznawana jest metodom, które przyczyniają się do zmiany na rynku energii i wytyczają nowe kierunki jego rozwoju.

Innowacja usługi WeEnergy dotyczy zmianny roli klienta na rynku energetycznym oraz umożliwia przedsiębiorstwom rozwój biznesu, dzięki możliwości produkcji energii z własnych źródeł.

“We Energy to rewolucyjna i pierwsza tak całościowa oferta na rynku od alternatywnego sprzedawcy energii. Poszliśmy o krok dalej niż konkurencja i obok sprzedaży energii, oferujemy instalację fotowoltaiczną oraz zapewniamy odkup nadwyżek wyprodukowanej energii. Wszystkie parametry zostaną precyzyjnie dopasowane do specyfiki przedsiębiorstwa, co pozwoli na maksymalizację korzyści”  – mówi Wojciech Pomykała, prezes Energii dla firm

 

 

Innowacja Roku

Czy istnieje rozwiązanie na rynku energetycznym, które od konkurencji wyróżnia się tym, że oprócz sprzedaży energii elektrycznej pomaga częściowo uniezależnić się od dostaw energii z sieci i znacznie zmniejszyć koszty jej produkcji? Tak, to We Energy.

We Energy to nowy, rewolucyjny produkt Energii dla firm, jednego z największych niezależnych sprzedawców energii elektrycznej oraz gazu ziemnego w Polsce. To innowacyjne rozwiązanie na rynku energetycznym, które umożliwia przedsiębiorstwom odbiór energii z sieci, produkcję energii
elektrycznej z paneli fotowoltaicznych na własne potrzeby, jak również sprzedaż jej nadwyżek do Energii dla firm. W ten sposób zapewnia przedsiębiorstwom kompleksową usługę i równocześnie pomaga im w uzyskaniu przewagi konkurencyjnej na rynku m.in. poprzez oszczędność w bilansowaniu energetycznym.

Energia dla firm pomaga w doborze odpowiedniej instalacji, jej montażu oraz uzyskaniu dofinansowania. Wszystkie parametry zostają precyzyjnie dopasowane do specyfiki przedsiębiorstwa, wielkości i profilu zużycia energii. Profil  tworzony jest na bazie profesjonalnego audytu energetycznego, co pozwala na maksymalizację korzyści. Eksperci Energii dla firm wspierają Klientów na każdym etapie realizacji projektu, przez co formalności zostają ograniczone do minimum.

Korzystanie z We Energy umożliwia przedsiębiorcy obniżenie wydatków na energię elektryczną wynikające z produkcji własnej energii, a także uzyskanie oszczędności wynikającej ze zmiany sprzedawcy na tańszego. Wymierną korzyścią będzie też częściowe uniezależnienie się od dostawcy prądu poprzez korzystanie z własnego źródła energii.

W tym roku We Energy została nagrodzona w konkursie „Liderzy Świata Energii” i otrzymała statuetkę Innowacja Roku. Nowy produkt został doceniony za innowacyjność, kompleksowość i wprowadzanie pozytywnych zmian na rynku energii.

 

W tym roku Energia dla firm została nagrodzona w konkursie „Liderzy Świata Energii” i otrzymała statuetkę Innowacja Roku za swój nowy produkt – usługę We Energy. Na temat tego wydarzenia rozmawiamy z Wojciechem Pomykałą, prezesem Energii dla firm.

 

Panie Wojciechu, na czym polega fenomen We Energy?

 

We Energy to rewolucyjna i pierwsza tak całościowa oferta na rynku od alternatywnego sprzedawcy energii. Poszliśmy o krok dalej niż konkurencja i obok sprzedaży energii, oferujemy instalację fotowoltaiczną oraz zapewniamy odkup nadwyżek wyprodukowanej energii. Wszystkie parametry zostaną precyzyjnie dopasowane do specyfiki przedsiębiorstwa, co pozwoli na maksymalizację korzyści. Nasz nowy produkt został doceniony za innowacyjność, kompleksowość i wprowadzanie pozytywnych zmian na rynku energii.

 

Na czym polega innowacyjność i kompleksowość WeEnergy?

 

WeEnergy umożliwia przedsiębiorstwom odbiór energii z sieci, a także produkcję energii elektrycznej z paneli fotowoltaicznych na własne potrzeby oraz sprzedaż jej nadwyżek do Energii dla firm. Dzięki temu rozwiązaniu przedsiębiorstwa mogą znacznie zmniejszyć koszty produkcji energii. Energia dla firm pomaga w doborze odpowiedniej instalacji, uzyskaniu dofinansowania czy samym montażu. WeEnergy to kompleksowa usługa dla firm łączącą m.in. instalację paneli fotowoltaicznych, odkup nadwyżek energii produkowanej przez Klienta i pomoc w uzyskaniu dofinansowania. Wielkość instalacji fotowoltaicznej jest dobierana indywidualnie do profilu zużycia energii przez Klienta.

 

Czyli We Energy to także podejście indywidualne.

 

Tak. Produkt jest dostosowany do wielkości i profilu zużycia energii w przedsiębiorstwie – jest tworzony na bazie profesjonalnego audytu energetycznego. Eksperci Energii dla firm wspierają Klientów na każdym etapie realizacji projektu. Formalności zostały ograniczone do minimum. Ze względu na to, że profil zużycia energii zależy od wielu czynników i jest inny dla każdego Klienta, dostępne są różne modele współpracy oraz finansowania projektu – pod uwagę jest brane zużycie energii w ciągu dnia oraz sezonowość w roku.

 

Czyli masa korzyści.

 

Zgadza się. Korzystanie z We Energy umożliwi przedsiębiorcy obniżenie wydatków na energię elektryczną wynikające z produkcji własnej energii, a także uzyskanie oszczędności wynikającej ze zmiany sprzedawcy na tańszego. Wymierną korzyścią będzie też częściowe uniezależnienie się od dostawcy prądu poprzez korzystanie z własnego źródła energii.

 

Co to oznacza w praktyce?

 

W praktyce korzystanie z oferty We Energy oznacza obniżenie dotychczasowych kosztów ponoszonych na energię elektryczną, zwłaszcza po okresie spłaty instalacji, czyli po około pięciu-siedmiu latach. Dodatkowo, w zależności od rodzaju prowadzonej działalności, rozwiązanie może spowodować uniezależnienie się od energii z sieci. Dzięki instalacji paneli fotowoltaicznych i skorzystaniu z usługi We Energy średniej wielkości Klient biznesowy może wygenerować oszczędności na poziomie około 15-20 tysięcy złotych rocznie. Ze względu na uwarunkowania prawne, dotychczas przedsiębiorcy posiadający instalacje fotowoltaiczne mieli ograniczone możliwości odsprzedaży nadwyżek energii elektrycznej. Zmniejszało to korzyści jakie dają panele fotowoltaiczne i wpływało na obniżenie zainteresowanie Klientów tym rynkiem. We Energy rozwiązuje ten problem.

 

Czy potencjalny klient musi spełniać jakieś specjalne warunki, aby móc skorzystać z We Energy?

 

Potencjalny klient naszej nowej usługi powinien dysponować terenem, bądź dachem umożliwiającym montaż paneli fotowoltaicznych; warunek ten spełniają np. niewielkie fabryki, piekarnie, tartaki, hotele, sklepy, chłodnie, rolnicy prowadzący hodowlę zwierząt, czy też instytucje publiczne, jak szkoły i urzędy.

 

Skąd wziął się pomysł?

 

WeEnergy to produkt, który powstał z myślą o zmianie podejścia do Klienta. Tworząc go chcieliśmy zapewnić przedsiębiorstwom kompleksową usługę, ale też pomóc im w uzyskaniu przewagi konkurencyjnej na rynku m.in. poprzez oszczędność w bilansowaniu energetycznym firm.

 

Dziękuję za rozmowę.

 

 

Medal Europejski za WeEnergy dla Energii dla firm

Podczas 28. edycji Medalu Europejskiego Energia dla firm SA ponownie otrzymała nagrodę za swój najnowszy produkt, WeEnergy. Wyróżnienie potwierdza europejskie standardy, innowacyjność i kompleksowość tego rozwiązania, a także dowodzi, że firma oferuje usługi skrojone na miarę, niezawodne i w przystępnej cenie.

To kolejna nagroda dla WeEnergy. W kwietniu 2017 roku, rozwiązanie to zostało „Innowacją Roku” w konkursie „Liderzy Świata Energii”, podczas 25. edycji konferencji EuroPOWER.

Medal Europejski przyznaje Business Centre Club przy wsparciu Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z siedzibą w Brukseli. Projekt jest niekomercyjny i ma ogólnopolski zasięg. Jego celem jest przedsięwzięcia wyróżnianie oraz promocja wyrobów i usług oferowanych przez firmy działające na terenie Polski, pobudzenie zainteresowania standardami europejskimi i przepisami obowiązującymi w Unii Europejskiej.